Oplysninger om ophavsret

  1. G knap
  2. B opsætningsmenu

Tilføj copyright-oplysninger til nye billeder, efterhånden som de tages. Oplysninger om ophavsret kan ses i NX Studios faneblad [ Info ].

Kunstner/Copyright

Indtast navnene på fotografen (maks. 36 tegn) og copyright-indehaveren (maks. 54 tegn). Fremhæv [ Kunstner ] eller [ Copyright ] og tryk på 2 for at få vist en tekstindtastningsdialog. For information om tekstindtastning, se "Tekstindtastning" ( Indtastning af tekst ).

Vedhæft oplysninger om ophavsret

For at vedhæfte copyright-oplysninger til efterfølgende fotografier skal du markere [ Vedhæft copyright-oplysninger ], trykke på 2 og bekræfte, at der vises en markering ( M ) i det tilstødende afkrydsningsfelt. Tryk på J for at gemme ændringer og afslutte; copyright-oplysninger vil blive knyttet til alle efterfølgende fotografier.

Oplysninger om ophavsret

  • For at forhindre uautoriseret brug af kunstnerens eller copyright-indehaverens navne skal du sørge for, at [ Vedhæft copyrightinformation ] ikke er valgt, før du udlåner eller overfører kameraet til en anden person. Du skal også sørge for, at felterne for kunstner og ophavsret er tomme.
  • Nikon påtager sig ikke ansvar for skader eller uenigheder, der opstår som følge af brugen af [ Oplysninger om ophavsret ].

Foto info

Oplysninger om ophavsret er inkluderet i de optagedata, der vises på billedinformationsdisplayet.