Fejlfinding

Løsninger på nogle almindelige problemer er angivet nedenfor.

ProblemLøsning
Kameraet viser en TCP/IP-fejl.Tilslutningsindstillinger kræver justering. Tjek indstillingerne for værtscomputeren eller den trådløse router, og juster kameraindstillingerne korrekt ( Netværks indstillinger ).
Kameraet viser fejlen "intet hukommelseskort".Hukommelseskortet er isat forkert eller slet ikke. Bekræft, at hukommelseskortet er korrekt isat (Isætning af batteri og et hukommelseskort ).
Upload afbrydes og genoptages ikke.Upload genoptages, hvis kameraet slukkes og tændes igen (Uploader billeder ).
Forbindelsen er upålidelig.Hvis [ Auto ] er valgt for [ Kanal ], når du opretter forbindelse til en smartenhed, skal du vælge [ Manuel ] og vælge kanalen manuelt ( Wi-Fi-forbindelsesindstillinger ).
Hvis kameraet er tilsluttet en computer i infrastrukturtilstand, skal du kontrollere, at routeren er indstillet til en kanal mellem 1 og 8 ( Netværks indstillinger ).