Visning i monitoren

Skærmen viser information om aktuelle indstillinger. Andre ikoner eller advarsler kan lejlighedsvis blive vist, for eksempel når indstillinger ændres.

Overvåge

Fototilstand

1Optagetilstand (Funktionsvælgeren )
2Fleksibel programindikator ( P (programmeret auto) )
3Brugerindstillingstilstand (U1, U2 og U3 (brugerindstillinger) )
4AF-område parentes (AF-områdetilstand )
5Flash-tilstand (Flash-tilstande )
6Interval timer indikator (Interval timer-optagelse )
1 ikon (Ikonet 1 )
"Intet hukommelseskort" indikator (Isætning af batteri og et hukommelseskort ,Intet hukommelseskort isat )
7Frigivelsestilstand (c / E -knappen (udløserfunktion/selvudløser). )
8Fokuspunkt (Tage billeder ( b auto) ,AF-områdetilstand )
9Fokustilstand (Fokustilstand )
10AF-områdetilstand (AF-områdetilstand )

11Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
12Billedkontrol (Indstil billedkontrol )
13Bluetooth-forbindelsesindikator (Tilslut til smartenhed )
Flytilstand (Flytilstand )
14Hvidbalance (hvidbalance ,hvidbalance ,hvidbalance )
15Billedområde (Vælg billedområde )
16Billedestørrelse (Billedestørrelse )
17Billede kvalitet (Billede kvalitet )
18i ikon (i menuen )
19Eksponerings- og blitzbracketing-indikator ( Eksponering og flash-bracketing )
WB bracketing indikator ( Hvidbalance bracketing )
ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )
HDR-indikator ( Tager HDR-billeder )
Multieksponeringsindikator ( Oprettelse af en multieksponering )
20Antal billeder i eksponerings- og flash-bracketingsekvens ( Eksponering og flash-bracketing )
Antal billeder i WB bracketing-sekvens ( Hvidbalance bracketing )
Antal billeder i ADL-bracketing-sekvens ( ADL bracketing )
HDR eksponeringsforskel ( Tager HDR-billeder )
Antal flere eksponeringer ( Oprettelse af en multieksponering )

21Eksponeringsindikator
Eksponering (Eksponeringsindikatoren )
Eksponeringskompensation (E knappen (eksponeringskompensation). )
Automatisk bracketing (Automatisk bracketing )
22Flash-klar indikator (Brug af en blitz på kameraet )
23"k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer;Antal resterende eksponeringer )
24Antal resterende eksponeringer (Antal resterende eksponeringer ,Hukommelseskortkapacitet )
25Wi-Fi-forbindelsesindikator (Wi-Fi forbindelse )
Fjernbetjeningsforbindelsesindikator (Tilslutning for første gang: Parring )
26ISO følsomhed (S knappen )
27ISO-følsomhedsindikator (S knappen )
Auto ISO-følsomhedsindikator (Automatisk ISO-følsomhedskontrol )
28Indikator for eksponeringskompensation (E knappen (eksponeringskompensation). )
29Blitzkompensationsindikator (Flash kompensation )
30Motivsporende AF (Motivsporende AF )
31blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
32Lukketid ( S (lukkerprioriteret auto) , M (manuel) )
33FV lås indikator (FV lås )
34Måling (Måling )
35Autoeksponering (AE) lås (Eksponeringslås )

36Batteriindikator (Batteriniveau )
37USB strømforsyning (USB strømforsyning )
38flimmerregistrering (Flimmerreduktion optagelse )
39Lukker type (d4: Lukkertype )
Stille fotografering (Stille fotografering )
40Eksponeringsforsinkelse (d3: Eksponeringsforsinkelse )
41Fokusindikator (Manuel fokus )
42Vibrationsreduktion (Vibrationsreduktion )
43Touch-optagelse (Berøringsknapper ,Berøringslukkeren )
44Live view preview-indikator (d6: Anvend indstillinger til livevisning )
45Temperatur advarsel

Temperaturadvarsler

  • Hvis kameraets temperatur bliver forhøjet, vises en temperaturadvarsel og en nedtællingstimer. Når timeren når nul, slukkes optagedisplayet.
  • Timeren bliver rød, når 30 sekunders mærket er nået. I nogle tilfælde kan timeren blive vist umiddelbart efter, at kameraet er tændt.

Intet hukommelseskort isat

Hvis der ikke er isat noget hukommelseskort, vises en "intet hukommelseskort"-indikator og [–E–] i optagedisplayet.


Informationsdisplayet

1Optagetilstand (Funktionsvælgeren )
2Fleksibel programindikator ( P (programmeret auto) )
3Brugerindstillingstilstand (U1, U2 og U3 (brugerindstillinger) )
4Lukketid ( S (lukkerprioriteret auto) , M (manuel) )
5blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
6Eksponeringsindikator
Eksponering (Eksponeringsindikatoren )
Eksponeringskompensation (E knappen (eksponeringskompensation). )
Eksponering og flash-bracketing ( Eksponering og flash-bracketing )
WB bracketing ( Hvidbalance bracketing )
ADL bracketing ( ADL bracketing )

7Blitzkompensationsindikator (Flash kompensation )
8Indikator for eksponeringskompensation (E knappen (eksponeringskompensation). )
Eksponeringskompensationsværdi (E knappen (eksponeringskompensation). )
9Eksponerings- og blitzbracketing-indikator ( Eksponering og flash-bracketing )
WB bracketing indikator ( Hvidbalance bracketing )
ADL bracketing indikator ( ADL bracketing )
HDR-indikator ( Tager HDR-billeder )
Multieksponeringsindikator ( Oprettelse af en multieksponering )
10"k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer;Antal resterende eksponeringer )
11Antal resterende eksponeringer (Antal resterende eksponeringer ,Hukommelseskortkapacitet )
12i ikon (i menuen )
13ISO følsomhed (S knappen )
14ISO-følsomhedsindikator (S knappen )
Auto ISO-følsomhedsindikator (Automatisk ISO-følsomhedskontrol )
15FV lås indikator (FV lås )
16Autoeksponering (AE) lås (Eksponeringslås )

17Bluetooth-forbindelsesindikator (Tilslut til smartenhed )
Flytilstand (Flytilstand )
18Wi-Fi-forbindelsesindikator (Wi-Fi forbindelse )
Fjernbetjeningsforbindelsesindikator (Tilslutning for første gang: Parring )
19Indikator for støjreduktion for lang eksponering (Lang eksponering NR )
20Lukker type (d4: Lukkertype )
Stille fotografering (Stille fotografering )
21Eksponeringsforsinkelse (d3: Eksponeringsforsinkelse )
22Interval timer indikator (Interval timer-optagelse )
1 ikon (Ikonet 1 )
23Flash kontroltilstand (Flashkontroltilstand )
24"Bip" indikator (Muligheder for bip )
25Batteriindikator (Batteriniveau )
26USB strømforsyning (USB strømforsyning )
27Wi-Fi forbindelse (Wi-Fi forbindelse )
28Frigivelsestilstand (c / E -knappen (udløserfunktion/selvudløser). )
29AF-områdetilstand (AF-områdetilstand )
30Fokustilstand (Fokustilstand )
31Vibrationsreduktion (Vibrationsreduktion )
32Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
33Måling (Måling )
34Billedestørrelse (Billedestørrelse )
35Hvidbalance (hvidbalance ,hvidbalance ,hvidbalance )
36Indstil billedkontrol (Indstil billedkontrol )
37Billede kvalitet (Billede kvalitet )
38Flash-tilstand (Flash-tilstande )
39Temperatur advarsel

Videotilstand

1Optagelsesindikator (Optagelse af videoer ( b auto) )
"Ingen video" indikator (0 -ikonet )
2Ekstern optagekontrol (Optagere )
3Billedstørrelse og -hastighed/videokvalitet (Billedstørrelse og hastighed/videokvalitet )
4Resterende tid (Optagelse af videoer ( b auto) )
5Tidskode (Tidskode )
6Filnavn (Filnavngivning )
7Reduktion af vindstøj (Reduktion af vindstøj )
8Udløsertilstand (stillfotografering;Videotilstand )
9lydniveau (Mikrofonfølsomhed )
10Mikrofonfølsomhed (Mikrofonfølsomhed )
11Frekvensrespons (Frekvensrespons )
12Elektronisk VR-indikator (Elektronisk VR )
13Fremhæv display (g5: Fremhæv display )