d4: Lukkertype

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg den type lukker, der bruges til fotografier.

MulighedBeskrivelse
O[ Auto ]Kameraet vælger automatisk lukkertypen i henhold til lukkerhastigheden. Den elektroniske frontgardinudløser bruges til at reducere sløring forårsaget af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.
P[ Mekanisk lukker ]Kameraet bruger den mekaniske lukker til alle billeder.
x[ Elektronisk lukker med frontgardin ]Kameraet bruger den elektroniske frontgardinudløser til alle billeder.

"Mekanisk lukker"

[ Mekanisk lukker ] er ikke tilgængelig med nogle objektiver.

Den elektroniske frontgardinlukker

Den hurtigste lukkerhastighed, der er tilgængelig, når [ Elektronisk frontgardinudløser ] er valgt, er 1/2000 s.