Tage billeder ( b auto)

Vælg b (auto)-tilstand for enkel "peg-og-skyd"-fotografering.

Linser med udtrækkelige tønder

Linser med tilbagetrækkelige tønder skal forlænges før brug. Drej zoomringen som vist, indtil objektivet klikker i den udstrakte position.

 1. Vælg fototilstand ved at dreje foto-/videovælgeren til C .
 2. Drej funktionsvælgeren til b .
 3. Klargør kameraet.
  Hold håndtaget i din højre hånd og vugg kamerahuset eller objektivet med din venstre, før dine albuer ind mod siderne af dit bryst.
  Liggende (bred) orientering
  Portræt (høj) orientering
 4. Indram fotografiet.

  Placer hovedmotivet i AF-områdeparenteserne ( 5 ).
  • AF-områdets parenteser forsvinder, og en gul ramme, der angiver fokuspunktet, vises omkring ansigterne på menneskelige motiver, som kameraet registrerer. Hvis kameraet registrerer motivets øjne, vil det gule fokuspunkt i stedet vises over det ene eller det andet af deres øjne.
 5. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.
  • Fokuspunktet vil blive vist i grønt, når kameraet fokuserer. Hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, blinker AF-områdets parenteser.
  • Hvis kameraet registrerer menneskelige ansigter eller øjne, lyser fokuspunktet grønt, når motivet er i fokus. Fokuspunktet blinker rødt, når kameraet ikke fokuserer.
 6. Tryk let udløserknappen resten af vejen ned for at tage billedet.

Hukommelseskortets adgangslampe

Hukommelseskortets adgangslampe lyser, mens billedet optages. Fjern ikke hukommelseskortet eller batteriet.

Berøringslukkeren

Du kan også tage et billede ved at røre ved skærmen. Rør ved dit motiv for at fokusere, og løft fingeren for at udløse lukkeren.

Zoom i fototilstand

Tryk på X -knappen i fototilstand for at zoome ind på visningen (op til ca. 31×).

 • Zoomforholdet øges, hver gang du trykker på X -knappen, og falder, hver gang du trykker på W ( Q )-knappen.
 • Et navigationsvindue, der viser det aktuelt synlige område, vises i nederste højre hjørne af displayet.
 • Brug multivælgeren til at rulle til områder af rammen, der ikke er synlige på skærmen.