REC-lampens lysstyrke

  1. G knap
  2. B opsætningsmenu

Indstil REC-lampens lysstyrke, mens du optager videoer og time-lapse-videoer. Lysstyrken falder fra [ 3 ], [ 2 ] og [ 1 ]. Når [ Fra ] er valgt, lyser eller blinker REC-lampen ikke.

MulighedBeskrivelse
[ Videooptagelse ]Indstil lysstyrken, når REC-lampen lyser eller blinker under optagelse af videoer eller i videotilstand.
  • Når en anden mulighed end [ Fra ] er valgt, lyser REC-lampen, mens der optages videoer.
  • For information om blinken af REC-lampen under optagelse af videoer eller i videotilstand, se "REC-lampen" (REC lampen ).
[ Time-lapse videooptagelse ]Indstil lysstyrken, når REC-lampen lyser eller blinker, mens du optager time-lapse-videoer.
  • Når en anden indstilling end [ Fra ] er valgt, lyser REC-lampen, mens der optages time-lapse-videoer.
  • Hvis en anden indstilling end [ Fra ] er valgt, og batteriet er lavt under optagelse af time-lapse-videoer, blinker REC-lampen gentagne gange hurtigt to gange.
  • Når en anden indstilling end [ Fra ] er valgt, lyser eller blinker REC-lampen, selvom [ Time-lapse video ] er valgt for [ Intervaltimer-optagelse ] > [ Options ] i fotooptagelsesmenuen.