N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier

For at se retoucheringsmenuen skal du vælge fanen N i kameramenuerne.

Punkterne i retoucheringsmenuen bruges til at trimme eller retouchere eksisterende billeder.

 • Retoucheringsmenuen er nedtonet, hvis der ikke er sat et hukommelseskort i kameraet, eller hvis et hukommelseskort ikke indeholder billeder.
 • Retoucherede kopier gemmes i nye filer, adskilt fra de originale billeder.
 • Retoucheringsmenuen indeholder følgende punkter:
 1. Vises ikke, når [ Retouchering ] er valgt i afspilningsmenuen i .

Oprettelse af retoucherede kopier

 1. Vælg et element i retoucheringsmenuen.

  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve et element, 2 for at vælge.
 2. Vælg et billede.
  • Fremhæv et billede ved hjælp af multivælgeren.
  • Tryk på X -knappen og hold den nede for at se det fremhævede billede zoomet ind.
  • Tryk på J for at vælge det fremhævede billede.
 3. Vælg retoucheringsindstillinger.
  • For mere information, se afsnittet for den valgte vare.
  • Tryk på G for at afslutte uden at oprette en retoucheret kopi. Retoucheringsmenuen vises.
 4. Opret en retoucheret kopi.
  • Tryk på J for at oprette en retoucheret kopi.
  • Retoucherede kopier er angivet med et p -ikon.

Retouchering af det aktuelle billede

For at oprette en retoucheret kopi af det aktuelle billede skal du trykke på i og vælge [ Retouchering ].

Retouchering

 • Kameraet er muligvis ikke i stand til at vise eller retouchere billeder, der er taget eller retoucheret med andre kameraer, eller som er blevet retoucheret på en computer.
 • Hvis der ikke udføres nogen handlinger i en kort periode, slukkes displayet, og alle ikke-gemte ændringer vil gå tabt. For at øge den tid, skærmen forbliver tændt, skal du vælge en længere menuvisningstid ved hjælp af brugerdefineret indstilling c3 [ Sluk-forsinkelse ] > [ Menuer ].

Retouchering af kopier

 • De fleste elementer kan anvendes på kopier, der er oprettet ved hjælp af andre retoucheringsmuligheder, selvom flere redigeringer kan resultere i reduceret billedkvalitet eller falmede farver.
 • Med undtagelse af [ Trim video ] kan hvert element kun anvendes én gang.
 • Nogle elementer kan være utilgængelige afhængigt af de elementer, der er brugt til at oprette kopien.
 • Elementer, der ikke kan anvendes på det aktuelle billede, er nedtonede og utilgængelige.

Billede kvalitet

 • Kopier oprettet fra RAW-billeder gemmes med en [ Billedkvalitet ] på [ JPEG fin ].
 • Kopier oprettet fra JPEG-billeder har samme kvalitet som originalen.
 • I tilfælde af billeder i dobbeltformat optaget i billedkvalitetsindstillingerne RAW + JPEG på samme tid, vil kun RAW-kopien blive retoucheret.

Billedestørrelse

Undtagen i tilfælde af kopier, der er oprettet med [ RAW-behandling ], [ Trim ] og [ Resize ], har kopier samme størrelse som originalen.