Bluetooth og Wi-Fi (trådløst LAN)

Dette produkt er kontrolleret af United States Export Administration Regulations (EAR). Tilladelsen fra den amerikanske regering er ikke nødvendig for eksport til andre lande end følgende, som i skrivende stund er underlagt embargo eller særlige kontroller: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien (listen kan ændres).

Brug af trådløse enheder kan være forbudt i nogle lande eller områder. Gør dig bekendt med og overhold alle gældende lokale regler.

Bluetooth-senderen i denne enhed fungerer i 2,4 GHz-båndet.

Meddelelse til kunder i USA og Canada

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne og innovation, videnskab og økonomisk udvikling Canadas licensfritagne RSS'er. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC ADVARSEL

FCC kræver, at brugeren underrettes om, at enhver ændring eller modifikation foretaget på denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Nikon Corporation, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Overholdelse af FCC-krav 15.407(c)

Datatransmission initieres altid af software, som sendes ned gennem MAC'en, gennem det digitale og analoge basebånd og til sidst til RF-chippen. Adskillige specialpakker initieres af MAC'en. Dette er de eneste måder, hvorpå den digitale basebånddel vil tænde for RF-senderen, som den derefter slukker i slutningen af pakken. Derfor vil senderen kun være tændt, mens en af de førnævnte pakker sendes. Med andre ord afbryder denne enhed automatisk transmissionen i tilfælde af enten fravær af information at sende eller driftssvigt.

Frekvenstolerance: ±20 ppm

Der er modeller, der kun understøtter 2,4GHz eller modeller, der understøtter 2,4GHz / 5GHz. Guam salgsmodellen er kun kompatibel med 2,4 GHz.

FCC Radio Frequency Interference Statement

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette op på interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

 • Drej eller flyt modtagerantennen.
 • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
 • Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Samlokalisering

Denne sender må ikke placeres sammen eller betjenes i forbindelse med nogen anden antenne eller sender.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USA
Tlf.: 631-547-4200

FCC/ISED RF-eksponeringserklæring

Den tilgængelige videnskabelige dokumentation viser ikke, at der er nogen sundhedsproblemer forbundet med at bruge trådløse enheder med lavt strømforbrug. Der er dog intet bevis for, at disse trådløse enheder med lav effekt er absolut sikre. Trådløse enheder med lav effekt udsender lave niveauer af radiofrekvensenergi (RF) i mikrobølgeområdet, mens de bruges. Mens høje niveauer af RF kan fremkalde sundhedseffekter (ved at opvarme væv), forårsager eksponering af lavt niveau RF, der ikke producerer opvarmningseffekter, ingen kendte negative sundhedseffekter. Mange undersøgelser af RF-eksponeringer på lavt niveau har ikke fundet nogen biologiske effekter. Nogle undersøgelser har antydet, at nogle biologiske virkninger kan forekomme, men sådanne fund er ikke blevet bekræftet af yderligere forskning. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med FCC/ISED-grænseværdierne for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø, og opfylder FCC-retningslinjerne for radiofrekvens (RF) eksponering og RSS-102 i ISED radiofrekvens (RF) eksponeringsreglerne. Se venligst SAR-testrapporten, der blev uploadet til FCC-webstedet.

Overholdelse af RSS-247 Issue 2 §6.4

Datatransmission initieres altid af software, som sendes ned gennem MAC'en, gennem det digitale og analoge basebånd og til sidst til RF-chippen. Adskillige specielle pakker initieres af MAC'en. Dette er de eneste måder, hvorpå den digitale basebånddel vil tænde for RF-senderen, som den derefter slukker i slutningen af pakken. Derfor vil senderen kun være tændt, mens en af de førnævnte pakker sendes. Med andre ord afbryder denne enhed automatisk transmissionen i tilfælde af enten fravær af information at sende eller driftssvigt.

Meddelelse til kunder i Canada

Kun til indendørs brug (5150-5350MHz).

Meddelelse til kunder i Europa og i lande, der overholder radioudstyrsdirektivet

Nikon Corporation erklærer hermed, at radioudstyret type Z 30 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N2121.pdf

Trådløst internet

 • Driftsfrekvens:
  • 2412-2462 MHz (kanal 11; Afrika, Asien, Bolivia, Europa og Oceanien)
  • 2412–2462 MHz (kanal 11), 5180–5825 MHz ( 5180–5580 MHz, 5660–5700 MHz og 5745–5825 MHz) (USA, Canada, Mexico)
  • 2412–2462 MHz (kanal 11), 5180–5805 MHz ( 5180–5320 MHz og 5745–5805 MHz) (andre lande i Amerika)
 • Maksimal udgangseffekt (EIRP):
  • 2,4 GHz-bånd: 4,5 dBm
  • 5 GHz-bånd: 6,8 dBm (lande i Amerika)

Bluetooth

 • Driftsfrekvens:
  • Bluetooth: 2402–2480 MHz
  • Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
 • Maksimal udgangseffekt (EIRP):
  • Bluetooth: –1,0 dBm
  • Bluetooth Low Energy: –2,5 dBm

Meddelelse til kunder i Storbritannien

Nikon Corporation erklærer hermed, at radioudstyret type Z 30 er i overensstemmelse med radioudstyrsforskrifter 2017.

Den fulde tekst af UKCA-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/UKCA_DoC_N2121.pdf

Trådløst internet

 • Driftsfrekvens:
  • 2412–2462 MHz (kanal 11)
 • Maksimal udgangseffekt (EIRP):
  • 2,4 GHz-bånd: 4,5 dBm

Bluetooth

 • Driftsfrekvens:
  • Bluetooth: 2402–2480 MHz
  • Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
 • Maksimal udgangseffekt (EIRP):
  • Bluetooth: –1,0 dBm
  • Bluetooth Low Energy: –2,5 dBm

Meddelelse til kunder i Singapore

Denne enhed overholder radiofrekvensbestemmelserne. Indholdet af certificeringsetiketter, der ikke er påsat enheden, er angivet nedenfor.

Meddelelse til kunder i Nigeria

Meddelelse til kunder i Thailand

Meddelelse til kunder i Oman

Sikkerhed

Selvom en af fordelene ved dette produkt er, at det giver andre mulighed for frit at oprette forbindelse til trådløs udveksling af data overalt inden for dets rækkevidde, kan følgende forekomme, hvis sikkerhed ikke er aktiveret:

 • Datatyveri: Ondsindede tredjeparter kan opsnappe trådløse transmissioner for at stjæle bruger-id'er, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
 • Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og ændre data eller udføre andre ondsindede handlinger. Bemærk, at på grund af designet af trådløse netværk kan specialiserede angreb tillade uautoriseret adgang, selv når sikkerheden er aktiveret.
 • Usikrede netværk: Tilslutning til åbne netværk kan resultere i uautoriseret adgang. Brug kun sikre netværk.

Overensstemmelsesmærkning

Nogle af de oplysninger, der er relateret til standarder, som kameraet overholder, kan ses ved hjælp af indstillingen [ Konformitetsmærkning ] i opsætningsmenuen.