Se billeder

Afspilning i fuld skærm

Tryk på K knappen for at se det seneste billede i fuld skærm på skærmen.

  • Tryk på 4 for at vende tilbage til det forrige billede, 2 for at springe til det næste billede.
  • Tryk på 1 , 3 eller DISP -knappen for at se flere oplysninger om det aktuelle billede (Foto information ).

Miniatureafspilning

For at se flere billeder skal du trykke på knappen W ( Q ), når et billede vises i fuld skærm.


  • Antallet af viste billeder stiger fra 4 til 9 til 72, hver gang der trykkes på W ( Q )-knappen, og falder for hvert tryk på X knappen.
  • Fremhæv billeder med 1 , 3 , 4 eller 2 .

Kalenderafspilning

For at se billeder taget på en valgt dato skal du trykke på knappen W ( Q ), når der vises 72 billeder.

  • Brug multivælgeren ( 1 , 3 , 4 eller 2 ) til at fremhæve en dato på datolisten ( q ) og tryk på W ( Q ) for at placere markøren i miniaturelisten ( w ). Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve billeder i miniaturelisten. For at vende tilbage til datolisten skal du trykke på knappen W ( Q ) endnu en gang.
  • For at zoome ind på billedet, der er fremhævet i miniaturelisten, skal du trykke på X -knappen og holde den nede.
  • For at afslutte til miniatureafspilning skal du trykke på X , når markøren er på datolisten.

Berøringsknapper

Berøringsknapper kan bruges, når billeder vises på skærmen (Afspilning ).

Drej højt

For at vise "høje" (portræt-orienterede) fotografier i høj retning, skal du vælge [ On ] for [ Rotate tall ] i afspilningsmenuen.

Billedanmeldelse

Når [ Til ] er valgt for [ Billedgennemgang ] i afspilningsmenuen, vises billeder automatisk efter optagelse; du behøver ikke trykke på K knappen.

  • I kontinuerlig udløsertilstande begynder visningen, når optagelsen slutter, med det første billede i den aktuelle serie vist.
  • Billeder roteres ikke automatisk under billedgennemsyn, selv når [ Til ] er valgt for [ Rotér højt ] i afspilningsmenuen.