Stille fotografering

  1. G knap
  2. C fotooptagelsesmenu

Eliminer lukkerlyde under optagelse (Stille fotografering ).

MulighedBeskrivelse
[ Til ]Eliminer vibrationer produceret af lukkeren. Bruges til landskaber, stilleben og andre statiske motiver. Det anbefales at bruge et stativ.
  • Valg af [ Til ] for [ Stille fotografering ] gør ikke kameraet helt stille. Kameralyde kan stadig være hørbare, for eksempel under autofokus eller blændejustering, i sidstnævnte tilfælde mest mærkbart ved blændere mindre (dvs. ved f-tal højere) end f/5.6.
  • Flashfotografering er deaktiveret.
  • Støjreduktion med lang eksponering er deaktiveret.
  • Der er ingen grænse for antallet af billeder, der kan tages i en enkelt serie, uanset hvilken indstilling der er valgt for brugerdefineret indstilling d2 [ Maksimalt antal billeder pr. serie ].
  • Den elektroniske lukker bruges, uanset hvilken indstilling der er valgt for brugerindstilling d4 [ Lukkertype ].
  • Uanset de indstillinger, der er valgt for [ Beep options ] i opsætningsmenuen, lyder der ikke bip, når kameraet fokuserer, eller mens selvudløseren er i drift.
  • Aktivering af lydløs fotografering ændrer billedfremføringshastighederne for kontinuerlige udløsertilstande (Frame advance rate ).
[ Fra ]Deaktiver lydløs fotografering.