Forvrængningskontrol

  1. G knap
  2. N retoucheringsmenu

Opret kopier med reduceret perifer forvrængning; dette kan reducere tøndeforvrængning i billeder taget med vidvinkelobjektiver eller nålepudeforvrængning i billeder taget med teleobjektiver. Vælg [ Auto ] for at lade kameraet korrigere forvrængning automatisk, og foretag derefter finjusteringer ved hjælp af multivælgeren. Vælg [ Manuel ] for at reducere forvrængning manuelt.

  • Effekten kan forhåndsvises i redigeringsdisplayet.
  • Bemærk, at [ Manuel ] skal bruges med kopier, der er oprettet ved hjælp af indstillingen [ Auto ] og med fotos, der er taget ved hjælp af indstillingen [ Automatisk forvrængningskontrol ] i fotooptagelsesmenuen. Manuel forvrængningskontrol kan ikke anvendes yderligere på kopier, der er oprettet med [ Manuel ].
  • Tryk på 4 for at reducere nålepudeforvrængning, 2 for at reducere cylinderforvrængning.
  • Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.

Forvrængningskontrol

Bemærk, at større mængder af forvrængningskontrol resulterer i, at flere af kanterne bliver skåret ud.