g4: AF-sporingsfølsomhed

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Indstil AF-sporingsfølsomheden fra værdierne 1 til 7 i videotilstand, når fokustilstanden er indstillet til AF-C eller AF-F .

  • Vælg [ 7 (Lav) ] for at hjælpe med at bevare fokus på dit originale motiv.
  • Hvis motivet forlader det valgte fokusområde, når [ 1 (Høj) ] er valgt, vil kameraet reagere ved hurtigt at flytte fokus til et nyt motiv i det samme område.