c / E -knappen (udløserfunktion/selvudløser).

Vælg den handling, der skal udføres, når lukkeren udløses.

Valg af udløsertilstand

 • Hold knappen c ( E ) nede, og drej hovedkommandohjulet.
 • Den aktuelt valgte indstilling vises på displayet under optagelse.

Fototilstand

MulighedBeskrivelse
U[ Enkelt billede ]Kameraet tager et billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.
V[ Kontinuerlig L ]
 • Kameraet tager billeder med en valgt hastighed, mens udløserknappen er trykket ned.
 • Billedfremføringshastigheden kan vælges ved at dreje underkommandohjulet, mens du holder c ( E )-knappen nede, når [ Kontinuerlig L ] er valgt i udløsertilstandsmenuen.
 • Vælg mellem hastigheder fra 1 til 4 fps.
W[ Kontinuerlig H ]Kameraet tager billeder med op til 5 fps, mens udløserknappen trykkes ned.
X[ Kontinuerlig H (forlænget) ]
 • Kameraet tager billeder med op til 11 fps, mens udløserknappen trykkes ned.
 • Ekstra flashenheder udløses ikke.
 • Flimmerreduktion træder ikke i kraft.
E[ Selvudløser ]Tag billeder med selvudløseren (Selvudløseren ).

Optagelsesdisplayet

I kontinuerlig lavhastigheds- og kontinuerlig højhastighedstilstand opdateres displayet i realtid, selv mens der optages.

Frame advance rate

Billedfremføringshastighed varierer med kameraindstillinger.

FrigivelsestilstandBillede kvalitetRAW bitdybdeStille fotografering
Af
[ Kontinuerlig L ]JPEGBrugervalgt billedfremføringshastighed
12 bit
14 bit
[ Kontinuerlig H ]JPEGCa. 5 fpsCa. 4,5 fps
12 bit
14 bitCa. 4 fps
[ Kontinuerlig H (forlænget) ]JPEGCa. 11 fps*Ca. 11 fps
12 bit
14 bitCa. 9 fpsCa. 8,5 fps
 1. Ca. 10 fps, hvis [ Elektronisk frontgardinudløser ] er valgt for brugerindstilling d4 [ Lukkertype ].

Burst fotografering

 • Afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortets ydeevne kan hukommelseskortets adgangslampe lyse i alt fra et par ti sekunder til omkring et minut. Fjern ikke hukommelseskortet, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser. Ikke alene kan uoptagede billeder gå tabt, men kameraet eller hukommelseskortet kan blive beskadiget.
 • Hvis kameraet er slukket, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser, slukkes det ikke, før alle billeder i bufferen er blevet optaget.
 • Hvis batteriet er opbrugt, mens der er billeder i bufferen, deaktiveres udløseren, og billederne overføres til hukommelseskortet.

Kontinuerlig H (forlænget)

Afhængigt af kameraindstillingerne kan kontinuerlig fotografering resultere i tilsyneladende variationer i eksponeringen. Hvis du bemærker ændringer i eksponeringen, skal du udføre eksponeringslås (Eksponeringslås ) for at låse eksponeringen under burst-fotografering.

Hukommelsesbufferen

 • Mens udløserknappen trykkes halvt ned, viser billedtællerdisplayet antallet af billeder, der kan gemmes i hukommelsesbufferen.
 • Når bufferen er fuld, viser displayet r00 , og billedhastigheden falder.
 • Det viste tal er omtrentligt. Det faktiske antal fotos, der kan gemmes i hukommelsesbufferen, varierer med kameraindstillinger og optageforhold.

Videotilstand

I videotilstand kan du vælge den handling, der skal udføres, når der trykkes på udløserknappen (Tag billeder i videotilstand ).

MulighedBeskrivelse
U[ Enkelt billede ]Kameraet tager et billede, hver gang der trykkes på udløserknappen. Der kan tages op til 40 billeder med hver video.
c[ Kontinuerlig ]
 • Kameraet tager billeder, mens udløserknappen er trykket ned.
 • Billedfremføringshastigheden varierer med den billedhastighed, der er valgt for [ Frame size/frame rate ] i videooptagelsesmenuen.
 • Den tid, der er til rådighed for serieoptagelsen, vises på optagedisplayet.
 • Mens videooptagelsen er i gang, vil der kun blive taget ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.

Selvudløseren

I selvudløsertilstand starter et tryk på udløserknappen en timer, og et billede tages, når timeren udløber.

 1. Tryk på knappen c ( E ), og drej hovedkommandohjulet for at vælge [Selvudløser].
 2. Tryk på knappen c ( E ), og drej det sekundære kommandohjul for at vælge tiden, indtil lukkeren udløses.
 3. Indram billedet og fokusér.

  Timeren starter ikke, hvis lukkeren ikke kan udløses, som det for eksempel kan være tilfældet, hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, når AF-S er valgt til fokustilstand.
 4. Start timeren.
  • Et E -ikon vises på optagedisplayet, når selvudløseren er aktiveret.
  • Tryk udløserknappen helt ned for at starte timeren; selvudløserlampen begynder at blinke. Lampen holder op med at blinke og lyser konstant to sekunder før timeren udløber.

Tager flere billeder

Antallet af optagelser, der tages, og intervallet mellem billederne kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling c2 [ Selvudløser ].