e4: Auto c ISO-følsomhedskontrol

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg, hvad kameraet målretter mod eksponeringsjustering, når automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret under flashfotografering.

MulighedBeskrivelse
e[ Emne og baggrund ]Kameraet tager både hovedmotivet og baggrundsbelysningen i betragtning, når ISO-følsomheden justeres.
f[ Kun emne ]ISO-følsomheden justeres kun for at sikre, at hovedmotivet er korrekt eksponeret.