e5: Auto bracketing (tilstand M)

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Indstillingerne, der påvirkes, når bracketing er aktiveret i tilstand M , bestemmes af de valgmuligheder, der er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotooptagelsesmenuen og indstillingen valgt for Custom Setting e5 [ Auto bracketing (tilstand M) ].

Brugerdefineret indstilling e5 [ Auto bracketing (tilstand M) ]Fotooptagelsesmenu [ Auto bracketing set ]
AE & flash bracketing*AE bracketing*
F[ Blitz/hastighed ]Lukkertid og blitzniveauLukketid
G[ Flash/hastighed/blænde ]Lukkerhastighed, blænde og blitzniveauLukkertid og blænde
H[ Flash/blænde ]Blænde- og blitzniveauBlænde
I[ Kun flash ]Flash niveau
  1. Hvis der ikke bruges en blitz, når [ Til ] er valgt for [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] og [ Flash/hastighed ], [ Flash/hastighed/blænde ] eller [ Flash/blænde ] er valgt for e5 [ Auto bracketing (tilstand M) ) ], vil ISO-følsomheden blive fastsat til værdien for det første billede i hver bracketingsekvens.

Flash bracketing

Flashbracketing udføres kun med i-TTL eller q A (automatisk blænde) flashstyring.