Mikrofonfølsomhed

  1. G knap
  2. 1 videooptagelsesmenu

Slå indbyggede eller eksterne mikrofoner til eller fra, eller juster mikrofonfølsomheden. For mere information, se "Mikrofonfølsomhed" i " i menuen" (Mikrofonfølsomhed ).

MulighedBeskrivelse
[ Auto ]Juster mikrofonfølsomheden automatisk.
[ Manuel ]Juster mikrofonfølsomheden manuelt. Vælg mellem værdier fra [ 1 ] til [ 20 ]. Jo højere værdi, jo højere følsomhed; jo lavere værdi, jo lavere følsomhed.
[ Mikrofon slukket ]Slå lydoptagelse fra.