Beskytter billeder mod sletning

Billeder kan beskyttes for at forhindre, at de slettes ved et uheld. Beskyttede billeder vil dog blive slettet, når hukommelseskortet formateres.

  1. Tryk på K knappen for at starte afspilningen.
  2. Vælg det ønskede billede, og tryk på knappen A ( g ).
    • Beskyttede billeder er markeret med et P -ikon.
    • For at fjerne beskyttelsen skal du vise eller fremhæve billedet og trykke på knappen A ( g ) igen.

Fjerner beskyttelse fra alle billeder

For at fjerne beskyttelsen fra alle billeder i den eller de mapper, der aktuelt er valgt for [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen, skal du vælge [ Fjern beskyttelse af alle ] i menuen i.