E knappen (eksponeringskompensation).

Brug denne knap til at ændre eksponeringen fra den værdi, kameraet foreslår. Eksponeringskompensation kan bruges til at gøre billeder lysere eller mørkere.

-1 EV
Ingen eksponeringskompensation
+1 EV

Justering af eksponeringskompensation

  • Hold knappen E nede, og drej et kommandohjul.
  • Vælg mellem værdier mellem –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering). Værdier mellem –3 EV og +3 EV er tilgængelige i videotilstand.
  • Ændringer foretages i trin på 1/3 EV.
  • Højere værdier gør motivet lysere, lavere værdier mørkere.
  • Normal eksponering kan genoprettes ved at indstille eksponeringskompensation til ±0. Eksponeringskompensation nulstilles ikke, når kameraet slukkes (i b -tilstand nulstilles eksponeringskompensationen, når kameraet slukkes).
  • Ved andre værdier end ±0,0 viser kameraet et E -ikon og eksponeringsindikatoren i fototilstand eller et E -ikon i videotilstand. Den aktuelle værdi for eksponeringskompensation kan bekræftes ved at trykke på E -knappen.

Mode M

  • I tilstand M påvirker eksponeringskompensation kun eksponeringsindikatoren; lukkertid, blænde og ISO-følsomhed ændres ikke. Den overordnede lysstyrke af billedet ændres heller ikke.
  • Eksponeringsindikatoren og den aktuelle værdi for eksponeringskompensation kan vises ved at trykke på E -knappen.
  • Når automatisk ISO-følsomhedskontrol (Automatisk ISO-følsomhedskontrol ) er i kraft, justeres ISO-følsomheden automatisk i henhold til den valgte værdi for eksponeringskompensation, og billedets generelle lysstyrke ændres.

Brug af blitz

Når en valgfri flashenhed bruges, påvirker eksponeringskompensation både flashniveau og eksponering og ændrer lysstyrken af både hovedmotivet og baggrunden. Brugerindstilling e3 [ Eksponeringskomp. for flash ] kan bruges til kun at begrænse virkningerne af eksponeringskompensation til baggrunden.