Flashkontroltilstand

Når en flashenhed (en SB-500, SB-400 eller SB-300) er monteret på kameraet, kan flashkontroltilstand, flashniveau og andre flashindstillinger justeres ved hjælp af [ Flash control ] > [ Flash control tilstand ] i fotooptagelsesmenuen.

  • Indstillinger for andre flashenheder end SB-500, SB-400 og SB-300 kan kun justeres ved hjælp af flashenhedens kontroller.
MulighedBeskrivelse
[ TTL ]
  • Flashoutput justeres automatisk som reaktion på optageforholdene.
  • Blitzkompensation kan justeres ved hjælp af [ Blitzkompensation ] i fotooptagelsesmenuen.
[ Manuel ]
  • Vælg blitzniveauet manuelt.
  • Flashoutput vælges med [ Manuel outputmængde ].