c2: Selvudløser

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg længden af udløserforsinkelsen, antallet af taget billeder og intervallet mellem billederne i selvudløsertilstand.

MulighedBeskrivelse
[ Selvudløser forsinkelse ]Vælg længden af udløserforsinkelsen.
[ Antal skud ]Tryk på 1 og 3 for at vælge antallet af billeder, der tages, hver gang der trykkes på udløserknappen; vælg mellem værdier fra 1 til 9.
[ Interval mellem skud ]Vælg intervallet mellem billeder, når [ Antal billeder ] er mere end 1.