d2: Maksimalt antal skud pr. burst

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt serie i kontinuerlig udløsertilstande, kan indstilles til en hvilken som helst værdi mellem 1 og 100.

  • Bemærk, at uanset hvilken indstilling der er valgt, er der ingen grænse for antallet af billeder, der kan tages i en enkelt serie, når en lukkerhastighed på 1 s eller langsommere er valgt i tilstanden S eller M , og under stille fotografering.

Hukommelsesbufferen

Brugerindstilling d2 [ Maksimalt antal billeder pr. serie ] bruges til at vælge det antal billeder, der kan tages i en enkelt serie. Antallet af billeder, der kan tages, før hukommelsesbufferen fyldes, og optagelsen går langsommere, varierer med billedkvalitet og andre indstillinger. Når bufferen er fuld, viser kameraet " r00 ", og billedfremføringshastigheden falder.