g2: Brugerdefinerede kontroller

 1. G knap
 2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg de handlinger, der udføres i videotilstand, ved hjælp af kameraknapperne eller objektivkontrolringen.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .
  Mulighed
  w[ Fn1 knap ]
  y[ Fn2 knap ]
  j[ AE-L/AF-L knap ]
  k[ OK knap ]
  G[ Udløserknap ]
  S[ Lens Fn-knap ]
  3[ Lens Fn2 knap ]
  l[ Linsekontrolring ]
 • De roller, der kan tildeles til disse kontroller, er som følger:
  Mulighedwyjk 1GS3l
  K[ Vælg midterste fokuspunkt ]44
  4[ Gem fokusposition ]4
  3[ Genkald fokusposition ]4
  A[ AF-ON ]444
  F[ Kun AF-lås ]444
  E[ AE-lås (Hold) ]444
  C[ kun AE-lås ]444
  B[ AE/AF-lås ]444
  t[ Strømblænde (åben) ]4
  q[ Strømblænde (luk) ]4
  i[ Eksponeringskompensation + ]4
  h[ Eksponeringskompensation - ]4
  n[ Emnesporing ]4444
  b[ Visning af live view info fra ]44444
  b[ Visning af rammegitter ]4444
  p[ Zoom til/fra ]444444
  O[ MIN MENU ]4444
  3[ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]4444
  K[ Afspilning ]4444
  C[ Tag billeder ]4
  1[ Optag videoer ]444
  m[ Hvidbalance ]44
  h[ Indstil billedkontrol ]44
  y[ Aktiv D-Lighting ]44
  w[ Måling ]44
  c[ Frigivelsestilstand (gem ramme) ]44
  z[ Fokustilstand/AF-områdetilstand ]44
  H[ Mikrofonfølsomhed ]44
  W[ Fokus topper ]44
  X[ Fokus (M/A) ]4 2, 3
  q[ Power blænde ]4 3
  E[ Eksponeringskompensation ]4 3
  9[ ISO-følsomhed ]4 3
  [ Ingen ]4444444 3
  1. Uanset den valgte indstilling, når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt til AF-område-tilstand, fungerer knappen kun til at starte motiv- sporing AF (Motivsporende AF ).
  2. Kun tilgængelig med kompatible linser.
  3. Uanset den valgte indstilling kan kontrolringen i manuel fokustilstand kun bruges til at justere fokus.
 • Følgende muligheder er tilgængelige:
  RolleBeskrivelse
  K[ Vælg midterste fokuspunkt ]Ved at trykke på knappen vælges det midterste fokuspunkt.
  4[ Gem fokusposition ]Ved at trykke og holde på objektivets Fn- knap registreres fokuspositionen.
  For mere information, se "Gem fokusposition/Genkald fokusposition" i afsnittet "Fokus" i "Grundlæggende indstillinger" (Gem fokusposition/Genkald fokusposition ).
  3[ Genkald fokusposition ]Ved at trykke på objektivets Fn2- knap genkaldes fokuspositionen, der er registreret i [ Gem fokusposition ].
  For mere information, se "Gem fokusposition/Genkald fokusposition" i afsnittet "Fokus" i "Grundlæggende indstillinger" (Gem fokusposition/Genkald fokusposition ).
  A[ AF-ON ]Ved at trykke på knappen starter autofokus.
  F[ Kun AF-lås ]Fokus låses, mens knappen trykkes ned.
  E[ AE-lås (Hold) ]Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.
  C[ kun AE-lås ]Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.
  B[ AE/AF-lås ]Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.
  t[ Strømblænde (åben) ]Blænden udvides, mens der trykkes på Fn1- knappen. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn2-knap ] > [ Strømblænde (luk) ] til knapstyret blændejustering.
  q[ Strømblænde (luk) ]Blænden indsnævres, mens Fn2- knappen trykkes ned. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn1-knap ] > [ Strømblænde (åben) ] til knapstyret blændejustering.
  i[ Eksponeringskompensation + ]Eksponeringskompensationen øges, mens der trykkes på Fn1- knappen. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn2-knap ] > [ Eksponeringskompensation - ] til knapstyret eksponeringskompensation.
  h[ Eksponeringskompensation - ]Eksponeringskompensationen falder, mens der trykkes på Fn2- knappen. Brug i kombination med brugerdefineret indstilling g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn1-knap ] > [ Eksponeringskompensation + ] til knapstyret eksponeringskompensation.
  n[ Emnesporing ]Hvis du trykker på knappen, når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-tilstand, aktiveres motivsporing; fokuspunktet ændres til et sigtemiddel, og monitoren til et motivsporingsdisplay.
  • For at afslutte motivsporings-AF skal du trykke på knappen igen eller trykke på knappen W ( Q ).
  b[ Visning af livevisningsoplysninger er slået fra ]Tryk på knappen for at skjule ikonerne og optageoplysningerne på displayet. Ikoner og optageinformation kan vises ved at trykke på knappen igen.
  b[ Visning af rammegitter ]Hver gang du trykker på knappen, skifter kompositionsrammegitteret på displayet mellem [ Off ], [ On (3×3) ] og [ On (4×4) ].
  p[ Zoom til/fra ]Tryk på knappen for at zoome visningen ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt (zoomforholdet er valgt på forhånd). Tryk igen for at annullere zoom.
  O[ MIN MENU ]Tryk på knappen for at få vist "MIN MENU".
  3[ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i "MIN MENU". Placer ofte brugte menupunkter øverst i "MIN MENU" for hurtig adgang.
  K[ Afspilning ]Tryk på knappen for at starte afspilningen.
  C[ Tag billeder ]Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede med et billedformat på 16:9.
  1[ Optag videoer ]Tryk på knappen for at starte optagelsen. Tryk igen for at afslutte optagelsen.
  m[ Hvidbalance ]Hold knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at justere hvidbalancen for videoer. Nogle indstillinger tilbyder underfunktioner, der kan vælges ved at dreje underkommandohjulet.
  h[ Indstil billedkontrol ]Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en billedkontrol.
  y[ Aktiv D-Lighting ]Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting til videoer.
  w[ Måling ]Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en videomålingsindstilling.
  c[ Frigivelsestilstand (gem ramme) ]Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge udløsertilstand for billeder taget i videotilstand.
  z[ Fokustilstand/AF-områdetilstand ]Hold kontrollen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge fokustilstand, underkommandohjulet for at vælge AF-områdetilstand.
  H[ Mikrofonfølsomhed ]Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at justere mikrofonens følsomhed.
  W[ Fokus topper ]Tryk på kontrolknappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge et topniveau og det underkommandohjul for at vælge topfarven.
  X[ Fokus (M/A) ]Linsekontrolringen kan bruges til manuel fokus, uanset hvilken indstilling der er valgt for fokustilstand. For at genfokusere ved hjælp af autofokus skal du trykke udløserknappen halvt ned eller trykke på en kontrol, som AF-ON er blevet tildelt.
  q[ Power blænde ]Drej objektivets kontrolring for at justere blænden.
  E[ Eksponeringskompensation ]Drej objektivets kontrolring for at justere eksponeringskompensationen.
  9[ ISO-følsomhed ]Drej linsens kontrolring for at justere ISO-følsomheden.
  [ Ingen ]Styringen har ingen effekt.

Power blænde

 • Strømblænde er kun tilgængelig i tilstandene A og M .
 • Et 6 -ikon i optagedisplayet indikerer, at strømblænden ikke kan bruges.
 • Displayet kan flimre, mens blænden justeres.