"On-camera" versus "fjernbetjening"

Du kan tage billeder ved hjælp af en valgfri flashenhed monteret på kameraets tilbehørssko eller en eller flere eksterne flashenheder.

  • Når du bruger en blitz, skal du vælge [ Fra ] for [ Stille fotografering ] i fotooptagelsesmenuen.

Kameramonterede flashenheder

Tag billeder med en flashenhed, der er monteret på kameraet. Se de følgende sider for mere information.

Fjernbetjening flash fotografering

Tag billeder med en eller flere fjernbetjente flashenheder ved hjælp af trådløs flashstyring (Advanced Wireless Lighting eller AWL). For mere information, se "Fjernflashfotografering" (Fjernbetjening flash fotografering ).