Tilslutning til HDMI enheder

Kameraet kan tilsluttes tv, optagere og andre enheder med HDMI-stik. Brug et tredjeparts HDMI-kabel (type D). Disse varer skal købes separat. Sluk altid kameraet, før du tilslutter eller frakobler et HDMI-kabel.

1HDMI stik til tilslutning til kamera
2HDMI-stik til tilslutning til ekstern enhed*
 1. Vælg et kabel med et stik, der passer til stikket på HDMI-enheden.

TV

 • Når du har indstillet tv'et til HDMI-indgangskanalen, skal du tænde for kameraet og trykke på K knappen for at se billeder på tv-skærmen.
 • Lydstyrken til afspilning kan justeres ved hjælp af knapperne på tv'et. Kamerakontroller kan ikke bruges.
 • Hvis kameraet er parret med en smartenhed, der kører SnapBridge-appen, kan enheden bruges til at fjernstyre afspilning, mens kameraet er tilsluttet et tv. Se onlinehjælpen til SnapBridge-appen for detaljer.

Optagere

Kameraet kan optage video direkte til tilsluttede HDMI-optagere. Brug punktet [ HDMI ] i opsætningsmenuen til at justere indstillingerne for HDMI-output. Nogle optagere vil starte og stoppe optagelsen som svar på kameraets kontrolfunktioner.

Output opløsning

Vælg formatet for billeder, der sendes til HDMI-enheden. Hvis [ Auto ] er valgt, vælger kameraet automatisk det passende format.

Fremskreden

Juster indstillinger for tilslutning til HDMI-enheden.

MulighedBeskrivelse
[ Outputområde ]RGB-videosignalets inputområde varierer med HDMI-enheden. [ Auto ], som matcher outputområdet til HDMI-enheden, anbefales i de fleste situationer. Hvis kameraet ikke er i stand til at bestemme det korrekte RGB-videosignaludgangsområde for HDMI-enheden, kan du vælge mellem følgende muligheder:
 • [ Begrænset område ]: For enheder med et RGB-videosignalindgangsområde på 16 til 235. Vælg denne mulighed, hvis du bemærker et tab af detaljer i skygger.
 • [ Fuldt område ]: For enheder med et RGB-videosignalindgangsområde på 0 til 255. Vælg denne mulighed, hvis du bemærker, at skyggerne er "udvaskede" eller for lyse.
[ Ekstern optagekontrol ]Hvis du vælger [ Til ], kan kamerakontrollerne bruges til at starte og stoppe optagelsen, når kameraet er tilsluttet via HDMI til en tredjepartsoptager, der understøtter Atomos Open Protocol.
 • Ekstern optagelseskontrol er tilgængelig med Atomos SHOGUN, NINJA og SUMO-serien Monitor-optagere. For mere information om enhedens funktioner og betjening, kontakt producenten eller se dokumentationen, der fulgte med optageren.
 • Kameradisplayet slukkes automatisk, når den valgte tid for brugerdefineret indstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ] udløber, hvilket afslutter HDMI-output. Når du optager videoer til en ekstern enhed, skal du vælge [ Standby-timer ] og vælge [ Ingen grænse ] eller en længere tid end den forventede optagetid.
 • Et ikon vil blive vist på kameraskærmen, når [ Til ] er valgt: A vises under standby, B under videooptagelse. Under optagelse skal du kontrollere optagerens og optagerens display for at sikre, at optagelserne gemmes på enheden.
 • Hvis [ On ] er valgt, og der ikke er isat et hukommelseskort i kameraet, vil REC-lampen ikke lyse under videooptagelse på en ekstern optager.
 • Bemærk, at valg af [ Til ] kan forstyrre optagelserne til enheden.

Ingen HDMI-udgang

Hvis videorammestørrelsen og -hastigheden er indstillet til 1920×1080 120p, 1920×1080 100p eller 1920×1080 slowmotion, er HDMI-output ikke tilgængelig.

Zoom

Hvis du zoomer ind på skærmen under videooptagelse, vil den video, der optages, blive vist i 1:1 (100%) på HDMI-enheder. Hvis du under videooptagelsesstandby indstiller billedstørrelsen til 3840 × 2160 og zoomer ind på skærmen, vil skærmen på HDMI-enhederne have en billedstørrelse på 1920 × 1080.