Energibesparelse (fototilstand)

 1. G knap
 2. B opsætningsmenu

I fototilstand slukkes optagedisplayet for at spare strøm cirka 15 sekunder før standby-timeren udløber.

MulighedBeskrivelse
[ Aktiver ]Aktiver energibesparelse. Displayets opdateringshastighed kan falde.
[ Deaktiver ]Deaktiver energibesparelse. Bemærk, at valg af [ Deaktiver ] stopper ikke optagedisplayet med at dæmpe et par sekunder før standby udløber.

Energibesparelse

 • Bemærk, at selv når [ Aktiver ] er valgt, vil energibesparelse ikke fungere:
  • hvis [ Ingen grænse ] er valgt for brugerdefineret indstilling c3 [ Forsinkelse af sluk ] > [ Standbytimer ], eller hvis den valgte forsinkelse er mindre end 30 sekunder,
  • i selvportrættilstand,
  • under zoom,
  • mens kameraet er tilsluttet en anden enhed via HDMI, eller
  • mens kameraet er tilsluttet og udveksler data med en computer eller smartphone via USB.
 • Valg af [ Deaktiver ] øger forbruget af batteriet.