ISO-følsomhedsindstillinger

  1. G knap
  2. 1 videooptagelsesmenu

Juster ISO-følsomhedsindstillingerne for videotilstand.

MulighedBeskrivelse
[ Maksimal følsomhed ]

Vælg den øvre grænse for automatisk ISO-følsomhedskontrol for at forhindre, at den hæves for højt.

  • Den valgte værdi tjener som den øvre grænse for ISO-følsomhed i tilstandene P , S og A , og når [ Til ] er valgt for [ Automatisk ISO-kontrol (tilstand M) ] i tilstanden M.
[ Automatisk ISO-kontrol (tilstand M) ]Hvis du vælger [ Til ] og trykker på J -knappen, justerer kameraet automatisk ISO-følsomheden for videotilstand i tilstanden M. Hvis [ Fra ] er valgt, forbliver [ ISO-følsomhed (tilstand M) ] fast på den værdi, brugeren har valgt.
  • Uanset hvilken indstilling der er valgt, bruges automatisk ISO-følsomhedskontrol i andre tilstande end M .
[ ISO-følsomhed (tilstand M) ]Vælg ISO-følsomheden for tilstand M fra værdier mellem ISO 100 og 25600.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol

  • Ved høj ISO-følsomhed kan "støj" (tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer) øges.
  • Ved høj ISO-følsomhed kan kameraet have svært ved at fokusere.
  • Ovenstående kan forhindres ved at vælge en lavere værdi for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Maksimal følsomhed ].