Gem/indlæs menuindstillinger

  1. G knap
  2. B opsætningsmenu

Gem aktuelle kameramenuindstillinger på et hukommelseskort. Du kan også indlæse gemte indstillinger, så menuindstillinger kan deles mellem kameraer af samme model.

  • Følgende indstillinger gemmes:
Indstillinger, der kan gemmes og indlæses
AFSPILNINGSMENU[ Afspilningsvisningsmuligheder ]
[ Billedgennemgang ]
[ Rotér højt ]
FOTO SHOOTING MENU[ Filnavn ]
[ Vælg billedområde ]
[ Billedkvalitet ]
[ Billedstørrelse ]
[ RAW optagelse ]
[ ISO-følsomhedsindstillinger ]
[ Hvidbalance ]
[ Indstil billedkontrol ] (Brugerdefinerede billedstyringer gemmes som [ Auto ])
[ Farverum ]
[ Aktiv D-Lighting ]
[ Lang eksponering NR ]
[ Høj ISO NR ]
[ Vignettekontrol ]
[ Diffraktionskompensation ]
[ Automatisk forvrængningskontrol ]
[ Flimren reduktion optagelse ]
[ Måling ]
[ Flash kontrol ]
[ Flashtilstand ]
[ Blitzkompensation ]
[ Fokustilstand ]
[ AF-områdetilstand ]
[ Vibrationsreduktion ] (de tilgængelige muligheder varierer med objektivet)
[ Automatisk bracketing ]
VIDEO OPTAGELSE MENU[ Filnavn ]
[ Billedstørrelse/billedhastighed ]
[ Videokvalitet ]
[ Video filtype ]
[ ISO-følsomhedsindstillinger ]
[ Hvidbalance ]
[ Indstil billedkontrol ] (Brugerdefinerede billedstyringer gemmes som [ Auto ])
[ Aktiv D-Lighting ]
[ Høj ISO NR ]
[ Vignettekontrol ]
[ Diffraktionskompensation ]
[ Automatisk forvrængningskontrol ]
[ Flimren reduktion ]
[ Måling ]
[ Fokustilstand ]
[ AF-områdetilstand ]
[ Vibrationsreduktion ] (de tilgængelige muligheder varierer med objektivet)
[ Elektronisk VR ]
[ Mikrofonfølsomhed ]
[ Dæmper ]
[ Frekvensrespons ]
[ Reduktion af vindstøj ]
[ Tidskode ] (undtagen [ Tidskode oprindelse ])
BRUGERDEFINERET INDSTILLINGSMENUAlle dele
SETUP MENU[ Gem brugerindstillinger ]
[ Sprog ]
[ Tidszone og dato ] (undtagen [ Dato og klokkeslæt ])
[ REC lampe lysstyrke ]
[ Informationsdisplay ]
[ Ikke-CPU objektiv data ]
[ Gem fokusposition ]
[ Billedkommentar ]
[ Oplysninger om ophavsret ]
[ Bip-indstillinger ]
[ Berøringskontroller ]
[ HDMI ]
[ USB strømforsyning ]
[ Energibesparelse (fototilstand) ]
[ Slot tom udløserlås ]
MIN MENUDet aktuelle indhold af "Min menu"
[ Vælg fane ]
SENESTE INDSTILLINGERDet aktuelle indhold af menuen med seneste indstillinger (op til 20 elementer)
[ Vælg fane ]

Gem menuindstillinger

Gem indstillinger på et hukommelseskort. Hvis kortet er fuldt, vil der blive vist en fejl, og indstillingerne vil ikke blive gemt. Gemte indstillinger kan kun bruges med andre kameraer af samme model.

Indlæs menuindstillinger

Indlæs gemte indstillinger fra et hukommelseskort. Bemærk, at [ Indlæs menuindstillinger ] kun er tilgængelig, når der er isat et hukommelseskort, der indeholder gemte indstillinger.

Gemte indstillinger

Indstillinger gemmes i filer med navnet "NCSET***". "***" er en identifikator, der varierer fra kamera til kamera. Kameraet vil ikke være i stand til at indlæse indstillinger, hvis filnavnet ændres.