d8: Fokus topper

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Når fokuspunkt er aktiveret i manuel fokustilstand, vises objekter, der er i fokus, med farvede konturer på displayet. Du kan vælge farven.

Topniveau

Vælg mellem [ 3 (høj følsomhed) ], [ 2 (standard) ], [ 1 (lav følsomhed) ] og [ Fra ]. Jo højere værdi, jo større dybde vil der blive vist som værende i fokus.

Højdepunktsfarve

Vælg den fremhævede farve.