i menuen

Denne menu bruges til hurtig adgang til ofte anvendte indstillinger. Tryk på knappen i for at se menuen.

  • Fremhæv elementer ved hjælp af multivælgeren, og tryk på J for at få vist valgmuligheder. Fremhæv den ønskede indstilling, og tryk på J for at vælge og vende tilbage til i menuen.
  • Tryk på i -knappen for at annullere og vende tilbage til det forrige display.

Kommandohjulene

  • I nogle tilfælde kan indstillingen for det punkt, der aktuelt er fremhævet i i menuen, vælges ved at dreje hovedkommandohjulet. Muligheder for den valgte indstilling, hvis nogen, kan vælges ved at dreje det underordnede kommandohjul.
  • Nogle elementer kan justeres ved at dreje på begge hjul.
  • Tryk på J for at gemme ændringer. Du kan også gemme ændringer ved at trykke udløserknappen halvt ned eller fremhæve et andet punkt.