Flash kontrol

  1. G knap
  2. C fotooptagelsesmenu

Juster indstillinger for trådløse eksterne flashenheder eller valgfri flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko.

  • For information om justering af indstillinger for valgfri flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko, se "On-camera flash photography" (Blitzfotografering på kameraet ).
  • For information om justering af indstillinger for trådløse fjernbetjente flashenheder, se "Fjernflashfotografering" (Fjernbetjening flash fotografering ).

Flashkontroltilstand

Vælg en flashkontroltilstand og flashniveau, og juster andre indstillinger for SB-500, SB-400 eller SB-300 flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko.

  • Indstillinger for andre flashenheder end SB-500, SB-400 og SB-300 kan kun justeres ved hjælp af flashenhedens kontroller.
MulighedBeskrivelse
[ TTL ]Flashoutput justeres automatisk som reaktion på optageforholdene.
[ Manuel ]Vælg blitzniveauet manuelt.

Muligheder for trådløs flash

Juster indstillinger for samtidig trådløs kontrol af flere fjernbetjente flashenheder. Denne mulighed er kun tilgængelig, når en SB-500 flashenhed er monteret på kameraet.

MulighedBeskrivelse
Y[ Optisk AWL ]De fjernbetjente flashenheder styres ved hjælp af lavintensitetsblitz, der udsendes af masterflashen (Styring af fjernbetjente flashenheder ).
[ Fra ]Fjernbetjent flashfotografering deaktiveret.

Gruppe flash muligheder

Indstil flashindstillinger for hver gruppe, når du fotograferer med fjernflashfotografering med en valgfri flashenhed (Fjernbetjening flash fotografering ). Denne mulighed er kun tilgængelig, når en SB-500 flashenhed er monteret på kameraet.