Tilslutning til computere via Wi-Fi

Hvad Wi-Fi kan gøre for dig

Tilslut ved hjælp af kameraets indbyggede Wi-Fi for at uploade udvalgte billeder til en computer.

Det trådløse senderværktøj

Før du kan uploade billeder via Wi-Fi, skal du parre kameraet med computeren ved hjælp af Nikons Wireless Transmitter Utility-software.

 • Når enhederne er parret, vil du være i stand til at oprette forbindelse til computeren fra kameraet.
 • Wireless Transmitter Utility kan downloades fra Nikon Download Center. Sørg for at downloade den seneste version efter at have læst udgivelsesbemærkningerne og systemkravene.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Infrastruktur og adgangspunkttilstande

En af de følgende to metoder kan bruges til at etablere trådløse forbindelser mellem kameraet og en computer.

Direkte trådløs forbindelse (adgangspunkt-tilstand)

Kameraet og computeren forbindes via direkte trådløs forbindelse. Kameraet fungerer som et trådløst LAN-adgangspunkt, der lader dig oprette forbindelse, når du arbejder udendørs og i andre situationer, hvor computeren ikke allerede er forbundet til et trådløst netværk, og eliminerer behovet for komplicerede justeringer af indstillinger. Computeren kan ikke oprette forbindelse til internettet, mens den er tilsluttet kameraet.

 • For at oprette en ny værtsprofil skal du vælge [ Direkte forbindelse til computer ] i forbindelsesguiden.

Infrastrukturtilstand

Kameraet forbindes til en computer på et eksisterende netværk (inklusive hjemmenetværk) via en trådløs router. Computeren kan stadig oprette forbindelse til internettet, mens den er tilsluttet kameraet.

 • For at oprette en ny netværksprofil skal du vælge [ Søg efter Wi-Fi-netværk ] i forbindelsesguiden.

Infrastrukturtilstand

 • Denne vejledning antager, at du opretter forbindelse via et eksisterende trådløst netværk.
 • Forbindelse til computere uden for det lokale netværk er ikke understøttet. Du kan kun oprette forbindelse til computere på det samme netværk.

Tilslutning i adgangspunkttilstand

 1. Vælg [Tilslut til computer] i kameraets opsætningsmenu, fremhæv derefter [Netværksindstillinger], og tryk på 2 .
 2. Fremhæv [Opret profil], og tryk på J .
 3. Fremhæv [Direkte forbindelse til computer], og tryk på J .

  Kameraets SSID og krypteringsnøglen vil blive vist.


 4. Opret forbindelse til kameraet.
  Windows:
  • Klik på ikonet for trådløst LAN på proceslinjen.
  • Vælg det SSID, der vises af kameraet i trin 3.
  • Når du bliver bedt om at indtaste netværkssikkerhedsnøglen, skal du indtaste den krypteringsnøgle, der vises af kameraet i trin 3. Computeren vil oprette forbindelse til kameraet.
  macOS:
  • Klik på ikonet for trådløst LAN i menulinjen.
  • Vælg det SSID, der vises af kameraet i trin 3.
  • Når du bliver bedt om at indtaste netværkssikkerhedsnøglen, skal du indtaste den krypteringsnøgle, der vises af kameraet i trin 3. Computeren vil oprette forbindelse til kameraet.
 5. Start parring.

  Når du bliver bedt om det, skal du starte Wireless Transmitter Utility på computeren.
 6. Vælg kameraet i Wireless Transmitter Utility.

  Vælg det navn, der vises af kameraet i trin 5, og klik på [ Næste ].
 7. I Wireless Transmitter Utility skal du indtaste den godkendelseskode, der vises af kameraet.

  • Kameraet viser en godkendelseskode.
  • Indtast godkendelseskoden i dialogboksen, der vises af Wireless Transmitter Utility, og klik på [ Næste ].
 8. Fuldfør parringsprocessen.

  • Når kameraet viser en meddelelse om, at parringen er fuldført, skal du trykke på J .
  • I Wireless Transmitter Utility skal du klikke på [ Næste ]; du bliver bedt om at vælge en destinationsmappe. For mere information, se onlinehjælpen til Wireless Transmitter Utility.
  • Der oprettes en trådløs forbindelse mellem kameraet og computeren, når parringen er fuldført.
 9. Tjek forbindelsen.

  Når en forbindelse er etableret, vil netværkets SSID blive vist i grønt i kameraets [ Connect to computer ] menu.
  • Hvis kameraets SSID ikke vises i grønt, skal du oprette forbindelse til kameraet via listen over trådløse netværk på din computer.

Der er nu etableret en trådløs forbindelse mellem kameraet og computeren.

Billeder taget med kameraet kan uploades til computeren som beskrevet i "Overførsel af billeder" (Uploader billeder ).

Tilslutning i infrastrukturtilstand

 1. Vælg [Tilslut til computer] i kameraets opsætningsmenu, fremhæv derefter [Netværksindstillinger], og tryk på 2 .
 2. Fremhæv [Opret profil], og tryk på J .
 3. Fremhæv [Søg efter Wi-Fi-netværk], og tryk på J .

  Kameraet vil søge efter netværk, der aktuelt er aktive i nærheden og angive dem efter navn (SSID).

  [Nem forbindelse]

  • For at oprette forbindelse uden at indtaste et SSID eller krypteringsnøgle skal du trykke på X i trin 3. Tryk derefter på J og vælg mellem følgende muligheder:
   MulighedBeskrivelse
   [ Trykknap WPS ]Til routere, der understøtter WPS med trykknapper. Tryk på WPS-knappen på routeren, og tryk derefter på kameraets J knap for at oprette forbindelse.
   [ PIN-indtastning WPS ]Kameraet viser en PIN-kode. Brug en computer til at indtaste PIN-koden på routeren. For mere information, se dokumentationen, der fulgte med routeren.
  • Efter tilslutning skal du fortsætte til trin 6.
 4. Vælg et netværk.
  • Fremhæv et netværks-SSID, og tryk på J .
  • Krypterede netværk er angivet med et h -ikon. Hvis det valgte netværk er krypteret ( h ), bliver du bedt om at indtaste krypteringsnøglen. Hvis netværket ikke er krypteret, skal du fortsætte til trin 6.
  • Hvis det ønskede netværk ikke vises, skal du trykke på X for at søge igen.

  Skjulte SSID'er

  Netværk med skjulte SSID'er er angivet med tomme indgange på netværkslisten.

  • For at oprette forbindelse til et netværk med et skjult SSID skal du markere en tom post og trykke på J . Tryk derefter på J ; kameraet vil bede dig om at angive et SSID.
  • Indtast netværksnavnet, og tryk på X . Tryk på X igen; kameraet vil nu bede dig om at indtaste krypteringsnøglen.
 5. Indtast krypteringsnøglen.
  • Tryk på J , og indtast krypteringsnøglen til den trådløse router.
  • For mere information, se dokumentationen til den trådløse router.
  • Tryk på X , når indtastningen er fuldført.
  • Tryk på X igen for at starte forbindelsen. Der vises en meddelelse i et par sekunder, når forbindelsen er etableret.
 6. Få eller vælg en IP-adresse.
  • Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på J .
   MulighedBeskrivelse
   [ Få automatisk ]Vælg denne mulighed, hvis netværket er konfigureret til at levere IP-adressen automatisk. En "konfiguration fuldført"-meddelelse vil blive vist, når en IP-adresse er blevet tildelt.
   [ Indtast manuelt ]Indtast IP-adressen og subnetmasken manuelt.
   • Drej hovedkommandohjulet for at fremhæve segmenter.
   • Tryk på 4 eller 2 for at ændre det fremhævede segment, og tryk på J for at gemme ændringerne.
   • Tryk derefter på X ; en "konfiguration fuldført"-meddelelse vil blive vist. Tryk på X igen for at få vist undernetmasken.
   • Tryk på 1 eller 3 for at redigere undernetmasken, og tryk på J ; en "konfiguration fuldført"-meddelelse vil blive vist.
  • Tryk på J for at fortsætte, når meddelelsen "konfiguration fuldført" vises.
 7. Start parring.

  Når du bliver bedt om det, skal du starte Wireless Transmitter Utility på computeren.
 8. Vælg kameraet i Wireless Transmitter Utility.

  Vælg det navn, der vises af kameraet i trin 7, og klik på [ Næste ].
 9. I Wireless Transmitter Utility skal du indtaste den godkendelseskode, der vises af kameraet.

  • Kameraet viser en godkendelseskode.
  • Indtast godkendelseskoden i dialogboksen, der vises af Wireless Transmitter Utility, og klik på [ Næste ].
 10. Fuldfør parringsprocessen.

  • Når kameraet viser en meddelelse om, at parringen er fuldført, skal du trykke på J .
  • I Wireless Transmitter Utility skal du klikke på [ Næste ]; du bliver bedt om at vælge en destinationsmappe. For mere information, se onlinehjælpen til Wireless Transmitter Utility.
  • Der oprettes en trådløs forbindelse mellem kameraet og computeren, når parringen er fuldført.
 11. Tjek forbindelsen.

  Når en forbindelse er etableret, vil netværkets SSID blive vist i grønt i kameraets menu [ Connect to computer ].
  • Hvis kameraets SSID ikke vises i grønt, skal du oprette forbindelse til kameraet via listen over trådløse netværk på din computer.

Der er nu etableret en trådløs forbindelse mellem kameraet og computeren.

Billeder taget med kameraet kan uploades til computeren som beskrevet i "Overførsel af billeder" (Uploader billeder ).

Uploader billeder

Billeder kan vælges til upload under afspilning. De kan også uploades automatisk, efterhånden som de tages.

Destinationsmapper

Som standard uploades billeder til følgende mapper:

 • Windows: \Users\(brugernavn)\Pictures\Wireless Transmitter Utility
 • macOS: /Brugere/(brugernavn)/Pictures/Wireless Transmitter Utility

Destinationsmappen kan vælges ved hjælp af Wireless Transmitter Utility. For mere information, se onlinehjælpen til Wireless Transmitter Utility.

Access point-tilstand

Computere kan ikke få adgang til internettet, mens de er tilsluttet kameraet i adgangspunkttilstand. For at få adgang til internettet skal du afbryde forbindelsen til kameraet og derefter oprette forbindelse til et netværk med internetadgang.

Valg af billeder til upload

 1. Tryk på K knappen på kameraet, og vælg fuldskærms- eller miniatureafspilning.
 2. Vælg et billede, og tryk på i -knappen.
 3. Fremhæv [Vælg til upload til computer], og tryk på J .
  • Et hvidt "upload"-ikon vises på billedet. Hvis kameraet i øjeblikket er tilsluttet et netværk, vil upload begynde med det samme, og ikonet bliver grønt.
  • Ellers vil upload begynde, når en forbindelse er etableret.
  • Gentag trin 2–3 for at uploade flere billeder.

Fjerner uploadmarkering

 • Gentag trin 2–3 for at fjerne overførselsmærkning fra valgte billeder.
 • For at fjerne overførselsmærkning fra alle billeder skal du vælge [ Tilslut til computer ] > [ Valg ] > [ Fravælg alle? ] i opsætningsmenuen.

Uploader billeder, efterhånden som de tages

For at uploade nye billeder, efterhånden som de tages, skal du vælge [ Til ] for [ Opret forbindelse til computer ] > [ Indstillinger ] > [ Automatisk upload ] i opsætningsmenuen.

 • Upload begynder først, når billedet er blevet optaget på hukommelseskortet. Sørg for, at der er isat et hukommelseskort i kameraet.
 • Videoer og billeder taget under videotilstand uploades ikke automatisk, når optagelsen er færdig. De skal i stedet uploades fra afspilningsdisplayet.

Overførselsikonet

Uploadstatus er angivet med overførselsikonet.

W (hvid): Send
Billedet er valgt til automatisk upload, men upload er endnu ikke begyndt.

X (grøn): Sender
Upload i gang.

Y (blå): Sendt
Upload fuldført.

Statusvisningen

Displayet [ Tilslut til computer ] viser følgende:

1Status : Status for forbindelsen til værten. Værtsnavnet vises med grønt, når en forbindelse er etableret.
Mens filer overføres, viser statusdisplayet "Sender nu" foran navnet på filen, der sendes. Her vises også fejl.
2Signalstyrke : Trådløs signalstyrke.
3Billeder/resterende tid : Antallet af resterende billeder og den tid, der er nødvendig for at sende dem. Den resterende tid er kun et skøn.

Tab af signal

Trådløs transmission kan blive afbrudt, hvis signalet går tabt. Upload af billeder med "send"-markering kan genoptages ved at slukke for kameraet og derefter tænde igen, når signalet er genetableret.

Afbryde og tilslutte igen

Afbryder forbindelsen

Du kan afslutte forbindelsen ved at:

 • slukke for kameraet,
 • ved at vælge [ Deaktiver ] for [ Tilslut til computer ] > [ Wi-Fi-forbindelse ] i opsætningsmenuen,
 • ved at vælge [ Aktiver ] for [ Flytilstand ] i opsætningsmenuen,
 • ved at vælge [ Wi-Fi-forbindelse ] > [ Luk Wi-Fi-forbindelse ] i menuen i fototilstand i , eller
 • tilslutning til en smartenhed via Wi-Fi eller Bluetooth.

Adgangspunkt-tilstand

Der opstår en fejl, hvis computerens trådløse forbindelse er deaktiveret før kameraets. Deaktiver kameraets Wi-Fi først.

Genopretter forbindelse

Sådan genopretter du forbindelse til et eksisterende netværk:

 • vælg [ Aktiver ] for [ Opret forbindelse til computer ] > [ Wi-Fi-forbindelse ] i opsætningsmenuen, eller
 • vælg [ Wi-Fi-forbindelse ] > [ Opret Wi-Fi-forbindelse med computer ] i menuen i fototilstand i .

Adgangspunkt-tilstand

Aktiver kameraets Wi-Fi, før du opretter forbindelse.

Flere netværksprofiler

Hvis kameraet har profiler for mere end ét netværk, vil det genoprette forbindelse til det sidst brugte netværk. Andre netværk kan vælges ved hjælp af indstillingen [ Opret forbindelse til computer ] > [ Netværksindstillinger ] i opsætningsmenuen.