f5: Slip knap for at bruge drejeknappen

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Hvis du vælger [ Ja ], kan justeringer, der normalt foretages ved at holde en knap nede og dreje et kommandohjul, foretages ved at dreje kommandohjulet, efter at knappen er sluppet. Dette slutter, når der trykkes på knappen igen, udløserknappen trykkes halvt ned, eller standby-timeren udløber.

  • [ Slip knap for at bruge drejeknap ] gælder for knapperne E , S og c ( E ).
  • [ Slip knap for at bruge drejeknap ] gælder også for kontroller, som følgende roller er blevet tildelt ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ] eller g2 [ Brugerdefinerede kontroller ]: [ Vælg billedområde ], [ Billedkvalitet/-størrelse ], [ Hvidbalance ], [ Indstil billedkontrol ], [ Aktiv D-Lighting ], [ Lysmåling ], [ Blitzfunktion/kompensation ], [ Udløserfunktion ], [ Udløserfunktion (gem ramme) ], [ Fokusfunktion/AF-område tilstand ], [ Auto bracketing ], [ Multieksponering ], [ HDR (højt dynamisk område) ], [ Eksponeringsforsinkelse ], [ Fokuspunkt ], [ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ] og [ Mikrofonfølsomhed ].