Interval timer-optagelse

 1. G knap
 2. C fotooptagelsesmenu

Tag billeder med det valgte interval, indtil det angivne antal billeder er blevet optaget. Når du bruger intervaltimeren, skal du vælge en anden udløsertilstand end E .

MulighedBeskrivelse
[ Start ]Start intervaltimer-optagelse. Optagelsen begynder enten efter 3 s ([ Nu ] valgt for [ Vælg startdag/tid ]) eller på en valgt dato og tid ([ Vælg dag/klokkeslæt ]). Optagelsen fortsætter med det valgte interval, indtil alle billeder er taget.
[ Vælg startdag/tidspunkt ]Vælg en startmulighed. Vælg [ Nu ] for at starte optagelsen med det samme, [ Vælg dag/klokkeslæt ] for at starte optagelsen på en valgt dato og klokkeslæt.
[ Interval ]Angiv intervallet mellem billeder i timer, minutter og sekunder.
[ Interval×shots/interval ]Vælg antallet af intervaller og antallet af skud pr. interval.
[ Eksponeringsudjævning ]Ved at vælge [ Til ] kan kameraet justere eksponeringen, så den matcher det forrige billede.
 • Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelse kan resultere i tilsyneladende variationer i eksponeringen. Dette kan løses ved at forkorte intervallet mellem skud.
 • Eksponeringsudjævning træder ikke i kraft i tilstand M , hvis [ Fra ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen.
[ Stille fotografering ]Vælg [ Til ] for at dæmpe lukkeren og eliminere de vibrationer, den producerer under optagelse.
 • Hvis du vælger [ Til ], bliver kameraet ikke helt stille. Kameralyde kan stadig være hørbare, for eksempel under autofokus eller blændejustering, i sidstnævnte tilfælde mest mærkbart ved blændeåbninger mindre (dvs. ved f-tal højere) end f/5.6.
[ Intervalprioritet ]
 • [ Til ]: Aktiver intervalprioritet for at sikre, at billeder optaget i tilstandene P og A tages med det valgte interval.
  • Vælg [ Release ] for brugerdefineret indstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ], når AF-S er valgt til fokustilstand og for brugerdefineret indstilling a1 [ AF-C prioritetsvalg ], når AF-C er valgt.
  • Hvis [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO sensitivity control ] i fotooptagemenuen er indstillet til [ On ], skal du indstille [ Minimum lukkerhastighed ], så den er kortere end optageintervallet.
 • [ Fra ]: Deaktiver intervalprioritet for at sikre, at fotos eksponeres korrekt.
[ Fokus før hvert skud ]Hvis [ Til ] er valgt, fokuserer kameraet mellem optagelserne.
[ Muligheder ]Kombiner interval-timerfotografering med andre muligheder.
 • [ AE-bracketing ]: Udfør eksponeringsbracketing under interval-timerfotografering.
 • [ Time-lapse-video ]: Brug de billeder, der er taget under intervaltimerfotografering, til at skabe en time-lapse-video med et billedformat på 16:9.
  • Kameraet gemmer både billederne og time-lapse-videoen.
  • Hvis du vælger [ 1:1 (16×16) ] for [ Vælg billedområde ] i fotooptagelsesmenuen, deaktiveres udløseren.
  • Videoer oprettet ved hjælp af [ Time-lapse video ] optages i [ sRGB ]-farverummet, uanset hvilken indstilling der er valgt for [ Color space ] i fotooptagelsesmenuen.
 • [ Fra ]: Udfør ikke yderligere handlinger under intervaltimerfotografering.
[ Starter lagermappe ]Fremhæv en indstilling, og tryk på 2 for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).
 • [ Ny mappe ]: Der oprettes en ny mappe for hver ny sekvens.
 • [ Nulstil filnummerering ]: Filnummerering nulstilles til 0001, hver gang en ny mappe oprettes.

Interval-timer fotografering

Før du skyder

 • Tag et testbillede af de aktuelle indstillinger.
 • Inden du fortsætter, skal du vælge [ Tidszone og dato ] i opsætningsmenuen og sikre dig, at kameraets ur er indstillet til det korrekte klokkeslæt og dato.
 • Vi anbefaler at bruge en af følgende strømkilder for at forhindre tab af strøm, mens optagelsen er i gang:
  • Et fuldt opladet batteri
  • En valgfri EH‑7P AC-opladningsadapter
  • En valgfri EH‑8P AC-adapter med et UC‑E25 USB kabel (med Type C-stik i begge ender)
  • Bærbare opladere (power banks)
 1. Fremhæv [Intervaltimeroptagelse] i fotooptagelsesmenuen.

  Tryk på 2 for at vælge det fremhævede element og se indstillingerne for intervaltimeroptagelse.
 2. Juster indstillinger for intervaltimer.
  • Vælg startdag og -tidspunkt.
   Fremhæv [ Vælg startdag/tid ], og tryk på 2 .
   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .
   • Vælg [ Nu ] for at starte optagelsen med det samme.
   • For at begynde at optage på en valgt dato og klokkeslæt skal du vælge [ Vælg dag/klokkeslæt ]. Vælg dato og klokkeslæt, og tryk på J .
  • Vælg intervallet mellem skud.
   Fremhæv [ Interval ], og tryk på 2 .
   Vælg et interval (i timer, minutter og sekunder), og tryk på J .
  • Vælg antallet af billeder pr. interval.
   Fremhæv [ Intervals×shots/interval ] og tryk på 2 .
   Vælg antallet af intervaller og antallet af billeder pr. interval, og tryk på J .
   • I enkeltbilledfrigivelsestilstand, hvis antallet af billeder pr. interval er indstillet til to eller flere, tages billederne for hvert interval med hastigheden for kontinuerlig højhastighedsudløsertilstand.
   • Når [ Fra ] er valgt for [ Stille fotografering ], vil det maksimale antal intervaller variere med antallet af billeder pr. interval.
  • Aktiver eller deaktiver eksponeringsudjævning.
   Fremhæv [ Exposure smoothing ] og tryk på 2 .
   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .
   • Ved at vælge [ Til ] kan kameraet justere eksponeringen, så den matcher det forrige billede.
  • Aktiver eller deaktiver lydløs fotografering.
   Fremhæv [ Silent photography ] og tryk på 2 .
   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .
  • Vælg en intervalprioritetsindstilling.
   Fremhæv [ Intervalprioritet ], og tryk på 2 .
   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .
  • Vælg, om kameraet skal fokusere mellem optagelserne.
   Fremhæv [ Fokus før hvert billede ] og tryk på 2 .
   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .
  • Vælg yderligere muligheder.
   Fremhæv [ Indstillinger ], og tryk på 2 .
   Fremhæv [ AE-bracketing ] eller [ Time-lapse video ], og tryk på J
   • Hvis du valgte [ AE-bracketing ], skal du vælge værdier for [ Antal optagelser ] og [ Inkrement ]; hvis du valgte [ Time-lapse video ], skal du vælge en indstilling for [ Frame size/frame rate ].
  • Vælg muligheder for startmappe.
   Fremhæv [ Start lagermappe ], og tryk på 2 .
   Vælg de ønskede muligheder, og tryk på J for at fortsætte.
 3. Fremhæv [Start], og tryk på J .
  • Hvis [ Nu ] blev valgt for [ Vælg startdag/tid ] i trin 2, starter optagelsen efter tre sekunder.
  • Ellers starter optagelsen på det tidspunkt, der er valgt for [ Vælg startdag/tid ] > [ Vælg dag/tid ].
  • Displayet slukker under optagelse.
  • Optagelsen fortsætter med det valgte interval, indtil alle billeder er taget.

Under optagelse

 • Under intervaltimerfotografering blinker hukommelseskortets adgangslampe.
 • Hvis displayet tændes ved at trykke udløserknappen halvt ned, vil meddelelsen [ Intervaltimeroptagelse ] blive vist, og Q -ikonet blinker.

Pause interval-timer fotografering

Intervaltimerfotografering kan sættes på pause mellem intervallerne ved at trykke på J eller ved at vælge [ Intervaltimeroptagelse ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæve [ Pause ] og trykke på J Bemærk, at menuerne muligvis ikke vises, når der trykkes på G knappen, hvis den valgte tid for [ Interval ] er meget kort.

 • Hvis [ Time-lapse video ] er valgt for [ Options ], vil et tryk på J mellem intervallerne afslutte intervaltimerfotografering.

Genoptagelse af intervaltimer-optagelse

Intervaltimer-optagelse kan genoptages som beskrevet nedenfor.

 • Sådan genoptager du optagelse med det samme:
  Fremhæv [ Genstart ], og tryk på J
 • Sådan genoptager du optagelsen på et bestemt tidspunkt:
  Vælg [ Genstart mulighed ], fremhæv [ Vælg dag/tid ] og tryk på 2 .
  Vælg en startdato og et starttidspunkt, og tryk på J .
  Fremhæv [ Genstart ], og tryk på J

Afslutning af intervaltimer-optagelse

For at afslutte intervaltimerfotografering, før alle billederne er taget, skal du vælge [ Intervaltimeroptagelse ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæve [ Fra ] og trykke på J . Bemærk, at menuerne muligvis ikke vises, når der trykkes på G knappen, hvis den valgte tid for [ Interval ] er meget kort. I dette tilfælde skal du trykke på J for at sætte intervaltimerfotografering på pause og derefter vælge [ Intervaltimeroptagelse ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæve [ Fra ], og trykke på J .

Interval-timer fotografering

 • Vælg et interval, der er længere end den tid, der er nødvendig for at tage det valgte antal billeder med den forudsagte lukkerhastighed. Bemærk, at under faktisk intervaltimerfotografering skal kameraet ikke kun tage billeder med det valgte interval, men skal også have tilstrækkelig tid til at fuldføre eksponeringerne og udføre sådanne opgaver som at behandle billederne. Hvis intervallet er for kort til at tage det valgte antal billeder, springer kameraet muligvis til næste interval uden at tage billeder.
 • Hvis intervallet er for kort, kan det samlede antal billeder, der tages, være mindre end det, der er valgt for [ Intervals×shots/interval ].
 • Hvis du bruger en blitz, skal du vælge et interval, der er længere end den tid, det tager for flashen at oplade. Hvis intervallet er for kort, kan flashen udløses med mindre end den kraft, der er nødvendig for fuld eksponering.
 • Hvis optagelsen ikke kan fortsætte med de aktuelle indstillinger – for eksempel hvis lukkerhastigheden er indstillet til “ Bulb ” eller “ Time ”, er [ Interval ] [ 00:00'00" ], eller starttidspunktet er mindre end et minut – en advarsel vil blive vist på skærmen.
 • Interval-timerfotografering starter ikke, hvis [ Til ] er valgt for både [ Styst fotografering ] og [ Intervalprioritet ] og [ 00:00'0.5" ] er valgt for [ Interval ].
 • Hvis [ On ] er valgt for [ Silent photography ] eller [ Time-lapse video ] er valgt for [ Options ], vil standby-timeren ikke udløbe under interval-timerfotografering, uanset hvilken indstilling der er valgt for Custom Setting c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ].
 • Hvis hukommelseskortet er fuldt, forbliver intervaltimeren aktiv, men der vil ikke blive taget billeder. Indsæt et andet hukommelseskort og fortsæt optagelsen ( Pause interval-timer fotografering ).
 • Intervaltimer-optagelse sættes på pause, hvis:
  • Kameraet slukkes og tændes igen (når kameraet er slukket, kan batterier og hukommelseskort udskiftes uden at afslutte interval-timerfotografering)
  • E er valgt til udløsertilstand
 • Ændring af kameraindstillinger, mens intervaltimeren er aktiv, kan medføre, at optagelsen afsluttes.

Udløs tilstand

Uanset hvilken udløsertilstand, der er valgt, tager kameraet det angivne antal billeder ved hvert interval.

Justering af indstillinger mellem optagelser

Billeder kan ses og optagelse og menuindstillinger justeres mellem billederne. Bemærk dog, at skærmen slukkes, og optagelsen genoptages et par sekunder, før det næste billede tages.

Interval-timer fotografering: Begrænsninger

Interval-timerfotografering kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • videooptagelse,
 • lange tidseksponeringer ("Pære" eller "Tid"),
 • selvudløseren,
 • parentes,
 • HDR (højt dynamisk område),
 • flere eksponeringer, og
 • fokus skift.

Når [Til] er valgt for [Silent photography]

Hvis du vælger [ Til ] for [ Stille fotografering ] deaktiveres nogle kamerafunktioner, herunder:

 • ISO-følsomhed for Hi 1 og Hi 2,
 • flash fotografering,
 • langtidseksponering støjreduktion, og
 • flimmerreduktion.

Intervaltimerindstillinger

Slukning af kameraet eller valg af en ny udløsertilstand påvirker ikke indstillingerne for intervaltimerfotografering.