ISO-følsomhedsindstillinger

  1. G knap
  2. C fotooptagelsesmenu

Juster ISO-følsomhedsindstillinger for fotografier.

MulighedBeskrivelse
[ ISO-følsomhed ]Vælg mellem værdier fra ISO 100 til 51200. Udvidede indstillinger på omkring 1 EV eller 2 EV over ISO 51200 er også tilgængelige. I b -tilstand er indstillingen fastsat til ISO-A (AUTO) , og kameraet indstiller automatisk ISO-følsomheden.
[ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ]

Fremhæv [ Til ] og tryk på J for at aktivere automatisk ISO-følsomhedskontrol. Hvis [ Fra ] er valgt, forbliver [ ISO-følsomhed ] fast på den værdi, som brugeren har valgt.

[ Maksimal følsomhed ]

Vælg den øvre grænse for automatisk ISO-følsomhedskontrol for at forhindre, at den hæves for højt.

[ Maksimal følsomhed med c ]

Vælg den øvre ISO-følsomhedsgrænse for billeder taget med en valgfri flashenhed.

[ Minimum lukkerhastighed ]

Vælg den lukkerhastighed (1/4000 til 30 s), under hvilken den automatiske ISO-følsomhedskontrol skal aktiveres for at forhindre undereksponering i tilstandene P og A . Hvis [ Auto ] er valgt, vil kameraet vælge den mindste lukkerhastighed baseret på objektivets brændvidde. For eksempel vil kameraet automatisk vælge hurtigere minimumslukkertider for at forhindre sløring forårsaget af kamerarystelser, når et langt objektiv er monteret.

  • For at se valgmuligheder for automatisk lukkerhastighed skal du fremhæve [ Auto ] og trykke på 2 . Automatisk lukkerhastighedsvalg kan finjusteres ved at vælge hurtigere eller langsommere minimumsværdier. Hurtigere indstillinger kan bruges til at reducere sløring ved fotografering af motiver i hurtig bevægelse.
  • Lukkerhastigheder kan falde til under det valgte minimum, hvis optimal eksponering ikke kan opnås ved den ISO-følsomhed, der er valgt for [ Maksimal følsomhed ].