D Afspilningsmenuen: Håndtering af billeder

For at få vist afspilningsmenuen skal du vælge fanen D (afspilningsmenu) i kameramenuerne.

Afspilningsmenuen indeholder følgende elementer:

Se også

"Afspilningsmenuens standardindstillinger" (Afspilningsmenuens standardindstillinger )