a10: AF i svagt lys

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg [ Til ] for at få mere præcis fokus under dårlige lysforhold, når AF-S er valgt til fokustilstand, eller når AF-A er valgt, og du optager i AF-S .

  • Denne mulighed træder kun i kraft i fototilstand.
  • I b -tilstand er [ Low-light AF ] fastsat til [ On ].
  • AF i svagt lys er deaktiveret under interval-timerfotografering og time-lapse videooptagelse.
  • Kameraet kan tage længere tid til at fokusere, når [ Til ] er valgt.
  • Mens lavt lys-AF er aktiveret, vises "Low-light" på displayet. Displayets opdateringshastighed kan falde.