Brug af en blitz på kameraet

 1. Monter en flashenhed på kameraets tilbehørssko.

  Se dokumentationen, der fulgte med enheden, for detaljer.
 2. Tænd for kameraet og flashenheden.
  Blitzen begynder at oplade; flash-klar-indikatoren ( c ) vises i optagedisplayet, når opladningen er fuldført.
 3. Vælg flashkontroltilstand (Flashkontroltilstand ) og blitztilstand (Flash-tilstande ).
 4. Juster lukkerhastighed og blænde.
 5. Tag billeder.

Lukketid

Lukkerhastigheden kan indstilles som følger, når der bruges en ekstra flashenhed:

ModeLukketid
bIndstilles automatisk af kameraet (1/200 s–1/60 s)
P , AIndstilles automatisk af kameraet (1/200 s–1/60 s)*
S1/200 s–30 s
M1/200 s–30 s, Pære , Tid
 1. Lukkerhastigheden kan indstilles så langsom som 30 sek., hvis langsom synkronisering, synkronisering med bagerste gardin eller langsom synkronisering med rødøjereduktion er valgt til flashtilstand.

Tredjeparts flashenheder

Kameraet kan ikke bruges med flashenheder, der vil påføre spændinger over 250 V til kameraets X-kontakter eller kortslutte kontakter på tilbehørsskoen. Brug af sådanne flashenheder kan ikke kun forstyrre normal drift af kameraet, men også beskadige kameraets og/eller flashens flashsynkroniseringskredsløb.

i-TTL flash kontrol

Når en valgfri flashenhed, der understøtter Nikon Creative Lighting System, er tilsluttet og indstillet til TTL, bruger kameraet monitor-forflash til balanceret eller standard "i-TTL-udfyldningsflash"-flashkontrol. i-TTL-flashstyring er ikke tilgængelig med flashenheder, der ikke understøtter Nikon Creative Lighting System. Kameraet understøtter følgende typer i-TTL-flashstyring:

Flash kontrolBeskrivelse
i-TTL balanceret udfyldningsflashKameraet bruger "i-TTL balanceret udfyldningsflash"-flashkontrol for en naturlig balance mellem hovedmotivet og omgivende baggrundsbelysning. Efter at der er trykket på udløserknappen og umiddelbart før hovedflashen, udsender flashenheden en række skærmforflash, som kameraet bruger til at optimere flashudladningen for at opnå balance mellem hovedmotivet og omgivende baggrundsbelysning.
Standard i-TTL udfyldningsflashBlitzeffekten justeres for at bringe belysningen i rammen til et standardniveau; lysstyrken af baggrunden tages ikke i betragtning. Anbefales til billeder, hvor hovedmotivet fremhæves på bekostning af baggrundsdetaljer, eller når eksponeringskompensation bruges.
 • Standard i-TTL udfyldningsflash aktiveres automatisk, når [ Spot metering ] er valgt.