Flash-tilstande

Brug punktet [ Blitztilstand ] i fotooptagelsesmenuen til at vælge den effekt, der frembringes af blitzen. De tilgængelige muligheder varierer med optagetilstanden.

MulighedBeskrivelseTilgængelig i
I[ Fyld flash ]
(synkronisering med frontgardin)
Denne tilstand anbefales i de fleste situationer. I tilstandene P og A indstilles lukkerhastigheden automatisk til værdier mellem 1/200 s (eller 1/4000 s med automatisk FP højhastighedssynkronisering) og 1/60 s.b , P , S , A , M
J[ Reduktion af røde øjne ]Bruges til portrætter. Flashenheden udfører en rød-øje-reduktionsflash, før flashen affyres, hvilket reducerer "røde øjne".
  • Der kræves en flashenhed med reduktion af røde øjne. Hvis du bruger en flashenhed, der ikke understøtter reduktion af røde øjne, blinker J -ikonet i optagedisplayet.
  • De ønskede resultater opnås muligvis ikke, hvis motivet eller kameraet bevæger sig, før lukkeren udløses (denne indstilling anbefales ikke med motiver i bevægelse eller i andre situationer, der kræver en hurtig lukkerrespons).
b , P , S , A , M
L[ Langsom synkronisering ]
(Langsom synkronisering)
Hvad angår "udfyldningsflash", bortset fra at lukkerhastigheden sænkes automatisk for at fange baggrundslys om natten eller under svagt lys.
  • Bemærk, at billeder kan være tilbøjelige til at blive slørede på grund af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.
  • Det anbefales at bruge et stativ.
P , A
K[ Langsom synkronisering + røde øjne ]
(reduktion af røde øjne med langsom synkronisering)
Bruges til at inkludere baggrundsbelysning i portrætter. Rødøjereduktion kombineres med langsomme lukkertider for at fange baggrundslys om natten eller under svagt lys.
  • Der kræves en flashenhed med reduktion af røde øjne. Hvis du bruger en flashenhed, der ikke understøtter reduktion af røde øjne, blinker K -ikonet i optagedisplayet.
  • Bemærk, at billeder kan være tilbøjelige til at blive slørede på grund af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.
  • Det anbefales at bruge et stativ.
P , A
M[ Synkronisering af baggardin ]Blitzen udløses lige før lukkeren lukker, hvilket skaber effekten af en lysstrøm bag lyskilder i bevægelse.
  • Hvis du vælger P eller A efter at have valgt denne indstilling, indstilles flashtilstanden til langsom synkronisering.
  • Bemærk, at billeder kan være tilbøjelige til at blive slørede på grund af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.
  • Det anbefales at bruge et stativ.
P , S , A , M
s[ Blink fra ]Blitzen udløses ikke.b , P , S , A , M

Studio strobe belysning

Synkronisering med baggardin kan ikke bruges med studieflashsystemer, da den korrekte synkronisering ikke kan opnås.