FV lås

Denne funktion bruges til at låse flashudladning for CLS-kompatible flashenheder, så du kan tage flere billeder eller omkomponere billeder uden at ændre flashniveauet. Dit motiv behøver ikke at være i midten af billedet, hvilket giver dig mere frihed, når du komponerer billeder.

 • Flashoutput justeres automatisk for eventuelle ændringer i ISO-følsomhed og blænde.
 • FV-lås er ikke tilgængelig i b -tilstand.
 1. Tildel [FV-lås] til en kontrol ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 [Brugerdefinerede kontroller (optagelse)].
 2. Monter en CLS-kompatibel flashenhed på kameraets tilbehørssko.
 3. Tænd for flashenheden, og vælg en flashstyringstilstand med TTL eller monitorforflash q A eller A.
  • Hvis du bruger en SB-500, SB-400 eller SB-300 monteret på kameraets tilbehørssko, skal du vælge [ TTL ] for [ Flash control ] > [ Flash control mode ] i fotooptagelsesmenuen.
  • For information om andre flashenheder, se dokumentationen, der fulgte med enheden.
 4. Fokus.
  Placer motivet i midten af billedet, og tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.
 5. Lås blitzniveauet.
  • Efter at have bekræftet, at flash-klar-indikatoren ( c ) vises på optagedisplayet, skal du trykke på [ FV-lås ]-kontrollen; flashenheden udsender en monitor-forflash for at bestemme det passende flashniveau.
  • Flashoutput låses, og et FV-låsikon ( r ) vises på optagedisplayet.
 6. Komponer billedet igen.
 7. Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
  Hvis det ønskes, kan der tages yderligere billeder uden at udløse FV-låsen. Gentag trin 6 til 7 for at tage yderligere billeder.
 8. Frigør FV-låsen.
  Tryk på knappen [ FV-lås ] for at udløse FV-låsen og bekræfte, at FV-lås-ikonet ( r ) ikke længere vises på optagedisplayet.