Fokusskift-optagelse

 1. G knap
 2. C fotooptagelsesmenu

Fokusskift varierer automatisk fokus over en række billeder. Brug den til at tage billeder, der senere vil blive kombineret ved hjælp af fokusstabling for at skabe et enkelt billede med øget dybdeskarphed. Inden du bruger fokusskift, skal du vælge en fokustilstand AF-A , AF-S eller AF-C og en anden udløserindstilling end E .

MulighedBeskrivelse
[ Start ]Begynd at skyde. Kameraet tager det valgte antal billeder og ændrer fokusafstanden med den valgte mængde for hvert billede.
[ Antal skud ]Vælg antallet af billeder (maks. 300).
[ Fokus trinbredde ]Fokusskift varierer fokusafstanden over en serie fotografier. Vælg, hvor meget fokusafstanden ændres for hvert billede.
[ Interval indtil næste skud ]Vælg intervallet mellem billederne i sekunder.
 • Vælg [ 00 ] for at tage billeder med op til ca. 3 fps.
 • For at sikre korrekt eksponering, når du bruger en blitz, skal du vælge et interval, der er langt nok til, at flashen kan oplades.
[ Første billede eksponeringslås ]
 • [ Til ]: Kameraet låser eksponeringen for alle billeder ved indstillingen for det første billede.
 • [ Fra ]: Kameraet justerer eksponeringen før hvert billede.
[ Stille fotografering ]Vælg [ Til ] for at fjerne lukkerlyde under optagelse.
 • Hvis du vælger [ Til ], bliver kameraet ikke helt stille. Kameralyde kan stadig være hørbare, for eksempel under autofokus eller blændejustering, i sidstnævnte tilfælde mest mærkbart ved blændeåbninger mindre (dvs. ved f-tal højere) end f/5.6.
[ Starter lagermappe ]Fremhæv en indstilling, og tryk på 2 for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).
 • [ Ny mappe ]: Der oprettes en ny mappe for hver ny sekvens.
 • [ Nulstil filnummerering ]: Filnummerering nulstilles til 0001, hver gang en ny mappe oprettes.

Fokusskift fotografering

Før du skyder

 • Tag et testbillede af de aktuelle indstillinger.
 • Vi anbefaler at bruge en af følgende strømkilder for at forhindre tab af strøm, mens optagelsen er i gang:
  • Et fuldt opladet batteri
  • En valgfri EH‑7P AC-opladningsadapter
  • En valgfri EH‑8P AC-adapter med et UC‑E25 USB kabel (med Type C-stik i begge ender)
  • Bærbare opladere (power banks)
 1. Fokus.
  • Under fokusskift tager kameraet en række billeder, der starter fra en valgt fokusposition og fortsætter mod det uendelige. I betragtning af at optagelsen slutter, når uendeligt nås, bør startfokuspositionen være lidt foran (dvs. tættere på kameraet end) det nærmeste punkt på motivet.
  • Flyt ikke kameraet efter fokusering.
 2. Fremhæv [Fokusskift optagelse] i fotooptagelsesmenuen.

  Tryk på 2 for at vælge det fremhævede element og få vist indstillingerne for fokusskift.
 3. Juster indstillingerne for fokusskift.
  • Vælg antallet af skud.
   Fremhæv [ Antal billeder ], og tryk på 2 .
   Vælg antallet af billeder, og tryk på J .
   • Det maksimale antal skud er 300.
   • Vi anbefaler at tage flere billeder, end du tror, du har brug for. Du kan vinde dem ned under fokusstabling.
   • Mere end 100 billeder kan være nødvendige for fotografier af insekter eller andre små genstande. På den anden side kan det kun være nødvendigt med få for at fotografere et landskab forfra og bagfra med et vidvinkelobjektiv.
  • Vælg, hvor meget fokusafstanden ændres for hvert billede.
   Fremhæv [ Focus step width ] og tryk på 2 .
   Vælg en fokustrinsbredde og tryk på J .
   • Tryk på 4 for at reducere fokustrinbredden, 2 for at øge.
   • Bemærk, at høje indstillinger øger risikoen for, at nogle områder er ude af fokus, når billederne stables. En værdi på 5 eller mindre anbefales.
   • Prøv at eksperimentere med forskellige indstillinger, før du optager.
  • Vælg intervallet indtil næste skud.
   Fremhæv [ Interval indtil næste billede ] og tryk på 2 .
   Vælg intervallet mellem billeder og tryk på J .
   • Vælg intervallet mellem billederne i sekunder.
   • Vælg [ 00 ] for at tage billeder med op til ca. 3 fps.
   • For at sikre korrekt eksponering, når du bruger en blitz, skal du vælge et interval, der er langt nok til, at flashen kan oplades. En indstilling på [ 00 ] anbefales, når du optager uden blitz.
  • Aktiver eller deaktiver eksponeringslås for første billede.
   Fremhæv [ Første billede eksponeringslås ], og tryk på 2 .
   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .
   • [ Fra ] anbefales, hvis lys og andre forhold ikke ændres under optagelse, [ Til ] ved fotografering af landskaber og lignende under variabel belysning.
   • Hvis du vælger [ Til ] låses eksponeringen til værdien for det første billede, hvilket sikrer, at alle billeder har samme eksponering. Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelse kan dog resultere i tilsyneladende variationer i eksponeringen. Dette kan løses ved at vælge [ Fra ].
  • Aktiver eller deaktiver lydløs fotografering.
   Fremhæv [ Silent photography ] og tryk på 2 .
   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .
  • Vælg muligheder for startmappe.
   Fremhæv [ Start lagermappe ], og tryk på 2 .
   Vælg de ønskede muligheder, og tryk på J for at fortsætte.
   • Fremhæv en indstilling, og tryk på 2 for at vælge; udvalgte varer markeres med et flueben ( M ). For at fravælge (fjern markeringen fra: U ) en valgt mulighed skal du markere den og trykke på 2 igen.
   • Sæt et flueben ( M ) ud for [ Ny mappe ] for at oprette en ny mappe for hver ny sekvens.
   • Sæt et flueben ( M ) ud for [ Nulstil filnummerering ] for at nulstille filnummereringen til 0001, hver gang en ny mappe oprettes.
 4. Fremhæv [Start], og tryk på J .
  • Optagelsen starter efter ca. 3 sek.
  • Displayet slukker under optagelse.
  • Kameraet tager billeder med det valgte interval, startende ved den fokusafstand, der blev valgt ved starten af optagelsen, og skrider frem mod det uendelige med den valgte fokustrinafstand for hvert billede.
  • Optagelsen slutter, når det valgte antal billeder er taget, eller fokus når uendeligt.

Afslutning af fokusskiftfotografering

For at afslutte optagelsen, før alle billeder er taget, skal du enten:

 • vælg [ Focus shift shooting ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæv [ Off ], og tryk på J , eller
 • tryk udløserknappen halvt ned, eller tryk på J knappen mellem optagelserne.

Blænde

Da billeder, der er taget med meget små blænder (høje f-tal) muligvis mangler definition, anbefaler vi, at du vælger blænder bredere (f-tal lavere) end f/8–f/11.

Under optagelse

Indikatoren for hukommelseskort blinker, mens optagelsen er i gang.

Fokusskift fotografering

 • Lukkerhastigheden og den nødvendige tid til at optage billedet kan variere fra billede til billede. Som følge heraf kan intervallet mellem et skud optages og starten på det næste skud variere.
 • Optagelsen slutter, når fokus når uendeligt, og afhængigt af fokuspositionen ved starten af optagelsen kan optagelsen muligvis afsluttes, før det valgte antal billeder er taget.
 • Uanset hvilken indstilling, der er valgt for brugerdefineret indstilling c3 [ Forsinkelse af slukke ] > [ Standby-timer ], udløber standby-timeren ikke, mens optagelsen er i gang.
 • Hvis du bruger en blitz, skal du vælge et interval, der er længere end den tid, det tager for flashen at oplade. Hvis intervallet er for kort, kan flashen udløses med mindre end den kraft, der er nødvendig for fuld eksponering.
 • Hvis optagelsen ikke kan fortsætte med de aktuelle indstillinger, for eksempel fordi lukkerhastigheden er indstillet til " Bulb " eller " Time ", vises en advarsel.
 • Ændring af kameraindstillinger, mens fotografering med fokusskift er i gang, kan medføre, at optagelsen afsluttes.

Fokusskift fotografering: Begrænsninger

Focus-shift fotografering kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • videooptagelse,
 • lange tidseksponeringer ("Pære" eller "Tid"),
 • selvudløseren,
 • parentes,
 • HDR (højt dynamisk område),
 • flere eksponeringer,
 • interval-timer fotografering, og
 • time-lapse videooptagelse.

Når [Til] er valgt for [Silent photography]

Hvis du vælger [ Til ] for [ Stille fotografering ] deaktiveres nogle kamerafunktioner, herunder:

 • ISO-følsomhed for Hi 1 og Hi 2,
 • flash fotografering,
 • eksponeringsforsinkelse,
 • langtidseksponering støjreduktion, og
 • flimmerreduktion.

Nærbilleder

Da fokusdybden reduceres ved korte fokusafstande, anbefaler vi at vælge mindre fokustrin og øge antallet af billeder, når du fotograferer motiver tæt på kameraet.