Funktionsvælgeren

Brug funktionsvælgeren til at vælge, om lukkertid og/eller blænde kan justeres manuelt eller indstilles automatisk af kameraet.

Brug af funktionsvælgeren

Brug funktionsvælgeren til at vælge en optagetilstand.

ModeBeskrivelse
bAutoEn simpel "peg-og-skyd"-tilstand, der lader kameraet styre indstillingerne ( Tage billeder ( b auto) , Optagelse af videoer ( b auto) ).
PProgrammeret autoKameraet indstiller lukkertid og blænde for optimal eksponering.
SLukkerprioriteret autoBruges til at fryse eller sløre bevægelser. Du vælger lukkertiden; kameraet vælger blænden for de bedste resultater.
ENBlændeprioriteret autoBruges til at sløre baggrunde eller bringe både forgrund og baggrund i fokus. Du vælger blænde; kameraet vælger lukkerhastigheden for de bedste resultater.
MbrugervejledningDu styrer både lukkertid og blænde. Indstil lukkerhastigheden til "bulb" eller "tid" for lange tidseksponeringer.
U1
U2
U3
BrugerindstillingstilstandTildel ofte brugte indstillinger til disse positioner. Indstillingerne kan genkaldes ved blot at dreje funktionsvælgeren.

P (programmeret auto)

 • I denne tilstand justerer kameraet automatisk lukkerhastighed og blænde i henhold til et indbygget program for at sikre optimal eksponering i de fleste situationer.
 • Forskellige kombinationer af lukkertid og blænde, der giver den samme eksponering, kan vælges ved at dreje hovedkommandohjulet ("fleksibelt program").
  • Mens fleksibelt program er aktivt, vises en fleksibel programindikator ( U ).
  • For at gendanne standardindstillingerne for lukkerhastighed og blænde skal du dreje hovedkommandohjulet, indtil indikatoren ikke længere vises. Fleksibelt program slutter også, når funktionsvælgeren drejes til en anden indstilling, eller kameraet slukkes.

S (lukkerprioriteret auto)

 • I lukkerprioriteret auto vælger du lukkerhastigheden, mens kameraet automatisk justerer blænden for optimal eksponering. Vælg hurtige lukkertider for at "fryse" bevægelse, langsomme lukkertider for at foreslå bevægelse ved at sløre bevægelige objekter.
 • Drej hovedkommandohjulet for at indstille lukkerhastigheden.
 • Lukkerhastigheden kan indstilles til værdier mellem 1/4000 s og 30 s.

A (blændeprioriteret auto)

 • I blændeprioriteret auto vælger du blænden, mens kameraet automatisk justerer lukkerhastigheden for optimal eksponering.
 • Blænden kan justeres ved at dreje på underkommandohjulet.
 • Minimums- og maksimumværdierne for blænde varierer med objektivet.

Eksponeringsindstillinger for videotilstand

Følgende videoindstillinger kan justeres under optagelse:

ModeBlændeFartISO-følsomhed
P , S 12
EN42
M444 3
 1. Eksponeringskontrol i optagetilstand S er den samme som i tilstand P .
 2. Den øvre grænse for ISO-følsomhed kan vælges ved hjælp af punktet [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Maksimal følsomhed ] i videooptagelsesmenuen.
 3. Hvis [ Til ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Auto ISO-kontrol (tilstand M) ] i videooptagelsesmenuen, kan den øvre grænse for ISO-følsomhed vælges ved hjælp af [ Maksimal følsomhed ].

M (manuel)

 • Du styrer både lukkertid og blænde. Vælg denne tilstand til lange tidseksponeringer af motiver som fyrværkeri eller nattehimlen (“Pære” eller “Tid” fotografering, Langtidseksponeringer ).
 • Lukkerhastighed og blænde kan justeres med reference til eksponeringsindikatoren ved at dreje kommandohjulene.
 • Drej hovedkommandohjulet for at vælge lukkerhastigheden. Lukkerhastigheden kan indstilles til værdier mellem 1/4000 s og 30 s, til " Bulb " eller til " Time ".
 • Blænden kan justeres ved at dreje på underkommandohjulet.
 • Minimums- og maksimumværdierne for blænde varierer med objektivet.

Eksponeringsindikatoren

 • Forskellen mellem eksponeringsværdien, der stammer fra din indstillingskombination af lukkerhastighed, blænde og ISO-følsomhed, og den passende eksponeringsværdi målt af kameraet, vises på skærmen. "Eksponeringsindikatoren" vises som følger.
  Optimal eksponeringUndereksponeret med 1/3 EVOvereksponeret med over 3 1 / 3 EV
 • Hvis eksponeringskompensation blev udført i tilstand M , ændres referenceværdien for korrekt eksponering i eksponeringsindikatoren.

Eksponeringsadvarsel

Eksponeringsindikatoren blinker, hvis grænserne for eksponeringsmålingen overskrides, hvilket forhindrer kameraets eksponeringsindstilling.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol (tilstand M)

Hvis automatisk ISO-følsomhedskontrol ( Automatisk ISO-følsomhedskontrol ) er aktiveret, justeres ISO-følsomheden automatisk for optimal eksponering ved den valgte lukkerhastighed og blænde.

Langtidseksponeringer

Kameraet tilbyder to muligheder for lange tidseksponeringer: "Bulb" og "Time". Langtidseksponeringer kan bruges til billeder af fyrværkeri, natlandskaber, stjernerne eller lys i bevægelse.

Et 35-sekunders eksponeringsbillede med en lukkerhastighed på "Bulb" og en blænde på f/25
LukketidBeskrivelse
PæreLukkeren forbliver åben, mens udløserknappen holdes nede.
TidEksponeringen starter, når der trykkes på udløserknappen, og slutter, når der trykkes på knappen endnu en gang.
 1. Hold kameraet stille, for eksempel ved at bruge et stativ.
 2. Drej funktionsvælgeren til M.
 3. Drej hovedkommandohjulet for at vælge en lukkerhastighed på Bulb (“Bulb”) eller Time (“Time”).
  Pære
  Tid
 4. Fokuser og start eksponeringen.
  • "Bulb" : Tryk udløserknappen helt ned for at starte eksponeringen. Hold udløserknappen nede under eksponeringen.
  • "Tid" : Tryk udløserknappen helt ned for at starte eksponeringen.
 5. Afslut eksponeringen.
  • "Pære" : Løft fingeren fra udløserknappen.
  • "Tid" : Tryk udløserknappen helt ned endnu en gang.

Langtidseksponeringer

 • Bemærk, at "støj" (lyse pletter, tilfældigt fordelte lyse pixels eller tåge) kan forekomme ved lange eksponeringer.
 • Lyse pletter og tåge kan reduceres ved at vælge [ Til ] for [ Lang eksponering NR ] i fotooptagelsesmenuen.
 • Vi anbefaler at bruge en af følgende strømkilder for at forhindre tab af strøm, mens optagelsen er i gang:
  • Et fuldt opladet batteri
  • En valgfri EH‑7P AC-opladningsadapter
  • En valgfri EH‑8P AC-adapter med et UC‑E25 USB kabel (med Type C-stik i begge ender)
  • Bærbare opladere (power banks)
 • Det anbefales at bruge et stativ for at reducere sløring.
 • Hvis du bruger den valgfrie ML-L7 fjernbetjening, er pærefotografering ikke tilgængelig. Hvis du indstiller kameraet til bulb-fotografering, fungerer betjeningen på samme måde som tidsfotografering.

U1, U2 og U3 (brugerindstillinger)

Ofte brugte indstillinger kan tildeles til brugerindstillingspositionerne U1 til U3 og senere genkaldes ved blot at dreje funktionsvælgeren.

Gem brugerindstillinger

 1. Juster indstillinger.
  Indstillingerne, der kan gemmes, omfatter:
  • menuindstillinger for fotooptagelse,
  • menuindstillinger for videooptagelse,
  • Brugerdefinerede indstillinger og
  • optagetilstand, lukkerhastighed (tilstand S og M ), blænde (tilstand A og M ), fleksibelt program (tilstand P ), eksponeringskompensation og flashkompensation.
 2. Fremhæv [Gem brugerindstillinger] i opsætningsmenuen.
  Fremhæv [ Gem brugerindstillinger ] i opsætningsmenuen, og tryk på 2 .
 3. Vælg en position.
  Fremhæv [ Save to U1 ], [ Save to U2 ] eller [ Save to U3 ] og tryk på 2 .
 4. Gem brugerindstillinger.
  Fremhæv [ Gem indstillinger ] med 1 eller 3 , og tryk på J for at tildele aktuelle indstillinger til den valgte position.
 5. Tag billeder ved hjælp af de gemte indstillinger.
  Drejning af funktionsvælgeren til U1 , U2 eller U3 henter de senest gemte indstillinger til den position.

Brugerindstillinger U1, U2 og U3

Følgende indstillinger gemmes ikke.

 • FOTO SHOOTING MENU
  • [ Opbevaringsmappe ]
  • [ Administrer Picture Control ]
  • [ Multiple eksponering ]
  • [ Intervaltimer-optagelse ]
  • [ Time-lapse video ]
  • [ Fokusskift-optagelse ]
 • VIDEO OPTAGELSE MENU
  • [ Administrer Picture Control ]

Nulstilling af brugerindstillinger

 1. Fremhæv [Nulstil brugerindstillinger] i opsætningsmenuen.
  Fremhæv [ Nulstil brugerindstillinger ] i opsætningsmenuen , og tryk på 2 .
 2. Vælg en position.
  Fremhæv [ Nulstil U1 ], [ Nulstil U2 ] eller [ Nulstil U3 ], og tryk på 2 .
 3. Nulstil brugerindstillinger.
  Fremhæv [ Nulstil ] og tryk på J for at gendanne standardindstillingerne for den valgte position (kameraet fungerer i tilstand P ).