Фотоапаратът може да се използва с една или повече отдалечени светкавици (Усъвършенствано безжично управление на осветяването или AWL). За информация относно използването на светкавица, монтирана в гнездото за аксесоари на фотоапарата, вижте „Снимане със светкавица на фотоапарата“ (0 Снимане със светкавица на фотоапарата).

В тази глава операциите, включващи аксесоар, свързан към фотоапарата, са обозначени с C, операциите, включващи отдалечени светкавици - с f. За повече информация относно f, вижте ръководството, предоставено със светкавицата.