Justera följande inställningar för ISO-känslighet.

  • Högsta känslighet: Välj den övre gränsen för automatisk ISO-känslighet från värden mellan ISO 200 och Hög 2. Automatisk ISO-känslighet används i lägena P, S och A och när väljs för Auto. ISO-känslighet (läge M) i läge M.
  • Auto. ISO-känslighet (läge M): Välj för att aktivera automatisk ISO-känslighet i läge M, Av för att använda värdet som valts för ISO-känslighet (läge M).
  • ISO-känslighet (läge M): Välj ISO-känslighet för läge M från värden mellan ISO 64 (Z 7) eller 100 (Z 6) och Hög 2. Automatisk ISO-känslighet används i andra lägen.

Automatisk ISO-känslighet

Vid höga ISO-känsligheter kan kameran ha svårt att fokusera, och brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) kan öka. Detta kan förhindras genom att välja ett lägre värde för Inställningar för ISO-känslighet > Högsta känslighet.