Slå på eller av den inbyggda mikrofonen eller externa mikrofoner eller justera mikrofonkänsligheten. Välj Automatisk för att justera känsligheten automatiskt och Mikrofon av för att stänga av ljudinspelningen; för att välja mikrofonkänslighet manuellt, välj Manuell och välj en känslighet.

2-ikonen

Filmer som spelades in utan ljud indikeras av en 2-ikon i filmuppspelning och uppspelning i helskärmsläge.