Minska flimmer och strimmor vid inspelning av filmer under fluorescerande belysning eller kvicksilverbelysning. Välj Auto för att låta kameran automatiskt välja korrekt frekvens, eller matcha frekvensen med den lokala strömförsörjningen manuellt.

“Flimmerreducering” i filminspelningsmenyn

Om Auto inte ger önskat resultat och du är osäker på frekvensen hos den lokala strömförsörjningen, testa både alternativet 50 och 60 Hz och välj det som ger bäst resultat. Flimmerreducering kanske inte ger önskade resultat om motivet är väldigt ljusstarkt. Försök i så fall med att välja en mindre bländare (högre bländarvärde). För att förhindra flimmer, välj läge M och välj en slutartid som är anpassad till den lokala strömförsörjningen: 1/125 sek., 1/60 sek. eller 1/30 sek. för 60 Hz; 1/100 sek., 1/50 sek. eller 1/25 sek. för 50 Hz.