Välj för att aktivera högpassfiltret för den inbyggda mikrofonen (separat sålda stereomikrofoner påverkas inte), vilket minskar bruset från vind som blåser över mikrofonen (notera att andra ljud också kan påverkas). Reducering av vindbrus för separat sålda stereomikrofoner som stödjer denna funktion kan aktiveras eller inaktiveras med mikrofonreglagen.