Επιλέξτε εάν η έκθεση θα κλειδώνει όταν πατάτε το κουμπί λήψης.

Επιλογή

Περιγραφή

O

[ Ενεργοποίηση (μισό πάτημα) ]

Πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση, η έκθεση κλειδώνει.

P

[ Ενεργό (λειτουργία ριπής) ]

Η έκθεση κλειδώνει μόνο όταν το κουμπί λήψης είναι πατημένο μέχρι τέρμα.

[ Απενεργοποίηση ]

Το πάτημα του κουμπιού λήψης δεν κλειδώνει την έκθεση.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία