Επεκτείνετε το εύρος των ταχυτήτων κλείστρου που είναι διαθέσιμες στη λειτουργία M ; η πιο αργή ταχύτητα κλείστρου που είναι διαθέσιμη όταν είναι επιλεγμένο το [ On ] είναι 900 s (15 λεπτά). Οι εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φωτογραφίες του νυχτερινού ουρανού και σε άλλες καταστάσεις που απαιτούν το κλείστρο να παραμένει ανοιχτό για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

  • Για να χρησιμοποιήσετε εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου, επιλέξτε [ On ] και επιλέξτε ταχύτητα κλείστρου 60 s ή μικρότερη.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία