Επιλέξτε εάν το κουμπί λήψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εστίαση. Εάν έχει επιλεγεί το [ AF‑ON only ], η κάμερα δεν θα εστιάσει όταν πατηθεί το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. Η εστίαση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο χρησιμοποιώντας το κουμπί AF-ON ή άλλα χειριστήρια στα οποία έχει εκχωρηθεί το AF-ON χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη ρύθμιση f3 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ].

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία