Επιλέξτε εάν η οθόνη παραμένει αναμμένη σε ζωντανή προβολή ενώ η φωτογράφηση ριπής βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν έχει επιλεγεί το [ Off ], όχι μόνο η οθόνη αλλά και ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης θα σβήνει κατά τη διάρκεια των εκθέσεων.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία